Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kalendarium

Wrzesień
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kartka z kalendarza20 Wrz

1916 – Józef Piłsudski otrzymał od austriackich władz wojskowych dymisję z Legionów Polskich, które na mocy patentu cesarza Franciszka Józefa I miały zostać przekształcone w dwudywizyjny Polski Korpus Posiłkowy. Oficerowie i żołnierze I Brygady napisali w odezwie kolportowanej w szeregach Legionów: My żołnierze – nie politycy. Nie mieliśmy rządu, ale mieliśmy Komendanta Głównego. Ufamy mu bez granic. On jest dla nas uosobieniem sprawy polskiej. Człowiek ze stali, bez skazy i lęku, zapatrzony w jeden cel – odbudowę niepodległości Polski, dążący do niej z nieubłaganym uporem i zaciętością. (...) Dla niej tworzył z nas, bez środków materialnych, wojsko polskie. Dla niej stanął na czele wojska. Dla niej wydobył z siebie pierwszorzędne talenty wojskowe. Ducha swego niezłomnego przelewał w każdego z nas, kto się z nim zetknął. Kto z nas padł w boju, padł z wiarą, że ofiara jego krwi nie stracona dla Polski, póki Komendant Główny na czele wojska. Komendant wie, co robi.

1920 – ciężkimi walkami w okolicach Grodna rozpoczęła się, trwająca do 28 września, Bitwa nad Niemnem, która ostatecznie przesądziła o zwycięstwie Polski nad bolszewicką Rosją.

1924 – powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza - elitarnej jednostki chroniącej wschodniej granicy Polski.

1939 – wojsko i ludność cywilna rozpoczęły bohaterską obronę Grodna wobec ofensywy Armii Czerwonej.

1939 – w Krakowie powołano Tajną Organizację Wojskową pod nazwą „Związek Orła Białego” (Organizacja Orła Białego), pod dowództwem płk. Kazimierza Pluty-Czachowskiego, która była konspiracyjną kontynuacją przedwojennego Związku Strzeleckiego. W czerwcu 1940 r. OOB podporządkowała się Związkowi Walki Zbrojnej.

1942 – powołano do życia Narodowe Siły Zbrojne (NSZ).

Biuletyn Kombatant

Numer 7-8 (331-332) Lipiec-Sierpień 2018

201807