Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Poczty Polskiej, która realizuje przekazy pieniężne zlecane przez Urząd w wykonaniu decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej i świadczeń pieniężnych dla Podopiecznych Urzędu, w którym Poczta Polska ostrzega o możliwości wystąpienia ryzyka związanego z zakłóceniami w realizacji przekazów pieniężnych.

Uprzejmie informujemy, że pomimo trudnej sytuacji kadrowej w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych związanej z epidemią koronawirusa w kraju kontynuujemy rozpatrywanie wniosków składanych przez naszych podopiecznych oraz osoby ubiegające się o przyznanie uprawnień.

Szanowni Państwo,

 

pomimo stanu epidemii w kraju, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych działa w sposób nieprzerwany. Niezmiennie udzielamy pomocy i wsparcia, wypłacamy naszym Podopiecznym należne świadczenia, prowadzimy postępowania administracyjne.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Wieńcem z tym napisem Marszałek Polski Józef Piłsudski żegnał jednego ze swoich najlepszych żołnierzy. Tym żołnierzem był Leopold Lis-Kula. W dniu 6 marca br. podczas obchodów 101. rocznicy jego śmierci młodzi Strzelcy zebrani na placu Farnym w Rzeszowie udowodnili, że pamięć o jego bohaterskich czynach jest wciąż podtrzymywana, a przykład jego życia wciąż stanowi inspirację dla młodego pokolenia Polaków.

W dniu 8 marca br. w Bełżycach (woj. lubelskie) odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę śmierci mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” – Żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Cichociemnego, oficera AK oraz WiN.

5 marca br. w Muzeum Powstania Warszawskiego trzy uczestniczki zrywu z 1944 roku: Hanna Stadnik ps. „Hanka”, Halina Jędrzejewska ps. „Sławka” oraz Anna Stupnicka-Bando ps. „Anna” zostały uhonorowane Krzyżami Rumuńskiej Rodziny Królewskiej przez Jej Królewską Wysokość Małgorzatę Hohenzollern-Sigmaringen, Strażniczkę Korony Rumuńskiej. W uroczystości udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 marca 2020 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

1 marca br. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na placu marszałka Piłsudskiego odbyły się centralne uroczystości państwowe w hołdzie żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego z udziałem prezydenta RP i najwyższych władz państwowych. Tego dnia byliśmy również świadkami przysięgi wojskowej złożonej przez ponad 2200 elewów oraz wręczenia nominacji i awansów generalskich.