W niedzielę, w rocznicę wydania przez ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa rozkazu nr 00485, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Pamięci Narodowej zorganizowały uroczystość przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w hołdzie ponad 100 tysiącom Polaków - ofiar sowieckiego ludobójstwa dokonanego w latach 1937-1938 przez NKWD w ZSRS.

75 lat temu, 11 sierpnia 1944 r., na Kielecczyźnie powstała Brygada Świętokrzyska, największa formacja zbrojna NSZ. Centralne uroczystości rocznicowe objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych we współpracy ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, na wniosek Związku. Weterani, przedstawiciele władz państwowych oraz Polacy przybyli na obchody z całego kraju oddali cześć żołnierzom formacji, która - jak jednogłośnie uchwalił Sejm RP w 2017 r. - "dobrze zasłużyła się Ojczyźnie".

9 sierpnia br., po czterech dniach marszu, „Kadrówka” zatrzymała się w Jędrzejowie – ważnym przystanku na trasie Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

W dniach 5-6 sierpnia 2019 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na krakowskim Wawelu i wziął udział w uroczystościach w Michałowicach inaugurujących LIV (39. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, która 105 lat temu ruszyła w bój o wolność naszej Ojczyzny.

W piątek, 2 sierpnia br. w stołecznym Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego odsłonięto pomnik gen. bryg. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego ps. „Motyl”. Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik wojny obronnej 1939 roku i Powstania Warszawskiego oraz wieloletni prezes Związku Powstańców Warszawskich został upamiętniony w przeddzień pierwszej rocznicy swojej śmierci.

W środę, 1 sierpnia 2019 r., w godzinę „W” w całej Warszawie zawyły syreny – dokładnie przed 75 laty wybuchło Powstanie Warszawskie.

W przededniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 31 lipca 2019 r., na placu Krasińskich w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Powstańcom Warszawskim, w tych ważnych dla nich chwilach, w których Polacy tłumnie dawali świadectwo pamięci i wdzięczności za Ich ofiarę, towarzyszył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Po 27 latach dowódca legendarnego batalionu Armii Krajowej „Zośka”, harcmistrz, obrońca Warszawy w 1939 r. i uczestnik Powstania Warszawskiego kpt. Ryszard Białous ps. „Jerzy”, zgodnie ze swą ostatnią wolą, spoczął wśród swoich żołnierzy na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

W poniedziałek, 29 lipca 2019 r. w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela pożegnaliśmy płk. Jerzego Majkowskiego ps. „Czarny” – uczestnika powstania warszawskiego, żołnierza batalionu "Gustaw" Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, światowej sławy neurologa, członka Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu.

W piątek, 19 lipca 2019 r. w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie w 30. rocznicę objęcia przez śp. Ryszarda Kaczorowskiego urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów przy Jego grobie.