13 lutego br. w gmachu Sejmu RP odbył się wernisaż wystawy „Polskie drogi do Bałtyku 1918-1920. W 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem”, którą przygotowała Centralna Biblioteka Wojskowa we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Z okazji przypadających w ubiegłym tygodniu 104. urodzin wizytę major Marii Mireckiej-Loryś złożył w czwartek, 13 lutego br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas uroczystości państwowych w Pucku 10 lutego br., przedstawiciele środowisk kombatanckich skierowali dziś Apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP.

Dziś, w budynku "U" Kancelarii Sejmu RP odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia zmarłego przed rokiem śp. premiera RP Jana Olszewskiego oraz nadania Jego imienia jednej z sal.

11 lutego, br. zebrała się Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Szefie Urzędu. Podczas posiedzenia gremium wybrało na wakujące po śmierci śp. Kornela Morawieckiego stanowisko przewodniczącego Rady zasłużoną działaczkę opozycji w PRL, minister Zofię Romaszewską. Ponadto, w poczet członków Rady powołano Małgorzatę Zwiercan, byłą działaczkę „Solidarności Walczącej”.

W poniedziałek, 10 lutego br., upamiętniliśmy w Warszawie 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS. Wśród obecnych były osoby, które przeżyły tamtą wywózkę, rodziny ofiar przybyłe z całego kraju, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz polskich władz państwowych i samorządowych, duchowieństwo i mieszkańcy miasta.

„Polskie drogi do Bałtyku 1918-1920. W 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem” – to tytuł wystawy, której wernisaż miał miejsce 7 lutego br. w sali kolumnowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

4 lutego br. w Warszawie odbył się jubileusz 100. urodzin kpt. Haliny Górki-Grabowskiej, jednej z ostatnich żyjących Dam Orderu Wojennego Virtuti Militari, żołnierza 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

W Muzeum Armii Krajowej w Krakowie już po raz trzeci wręczone zostały nagrody im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. W uroczystości, która odbyła się w sobotę, 1 lutego br., udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

1 lutego 2020 r., dokładnie 76 lat od przeprowadzenia jednej z najbardziej spektakularnych akcji Polskiego Państwa Podziemnego - akcji bojowej „Kutschera” polegającej na wykonaniu wyroku śmierci na Dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Franzu Kutscherze, niemieckim zbrodniarzu odpowiedzialnym za terror i egzekucje uliczne w Warszawie - oddaliśmy hołd Bohaterom z Oddziału Specjalnego Kedywu KG AK „Pegaz”.