27 września w Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, zorganizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

W Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 26 września 2016 roku odbyło się spotkanie działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Zarządu Obwodu Warszawa. Okazją były 90. urodziny ppłk. Mieczysława Banaczyka i kpt. Tadeusza Jurkowskiego. W uroczystości uczestniczył p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W kościele  pw. Św. Ludwika w Bliżynie 24 września 2016 roku odprawiono mszę pogrzebową  żołnierza Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”. Bohatera, odnalezionego po 68 latach w bezimiennym grobie w Zgórsku koło Kielc, pochowano na miejscowym cmentarzu.

W Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 23 września 2016 r. odbyło się spotkanie z okazji 40. rocznicy utworzenia Komitetu Obrony Robotników. Na uroczystości obecny był p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Decyzje zostały wręczone przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka 20 września 2016 r.

19 września 2016 roku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk złożył wizytę Dyrektorowi Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa ppłk. Leszkowi Stępniowi. Spotkanie było poświęcone omówieniu możliwości współpracy między instytucjami. Poprzedziło je wspólne złożenie kwiatów i wieńca przed pomnikiem Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa.

Pociągi ujęte są w nowym rozkładzie jazdy 2016/2017. Partnerami trwającego głosowania są: Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Obie instytucje zaproponowały nazwy pociągów, spośród których internauci wybiorą zwycięskie.

W warszawskiej sali „Imperial” w dawnym budynku KC PZPR, 18 września 2016 roku, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Pamięć pokoleń 2016. 75. rocznica  „amnestii” i zwolnienia Polaków od sowieckiej niewoli zorganizowana przez Fundację Kresy-Syberia. Wziął w niej udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

W Przemyślu 17 września 2016 r., w 77. rocznicę agresji Rosji sowieckiej na Polskę, odbyły się uroczystości pogrzebowe mjr. Władysława Antoniego Koby – Żołnierza Wyklętego, ostatniego komendanta Okręgu Rzeszowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Uczestniczył w nich p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Pod takim hasłem (cytat z wiersza Feliksa Konarskiego pseud. Ref-Ren „Katyń” z 1965 r.) odbyło się dwudniowe (15-16 września 2016 r.) przedsięwzięcie naukowe w 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uczestniczył w nim p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.