Informujemy, że 29 listopada 2017 r. Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wydał zarządzenie nr 247/2017, na mocy którego powołana została Łódzka Wojewódzka Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

 

W skład Rady weszli:

  1. Andrzej Słowik
  2. Zdzisław Dudek
  3. Krzysztof Frątczak
  4. Henryk Marczak
  5. Marek Michalik
  6. Marian Miszalski
  7. Piotr Morta
  8. Wiesław Urbański