Człowiek skromny, zawsze nienagannie ubrany, z klasą i urokiem zachowujący przedwojenną kindersztubę. Często można zobaczyć go w czarnym kapeluszu i ciemnym płaszczu, spod którego wystaje czerwony szalik „Polonii Wilno”. Wyprostowana sylwetka i energiczny krok. To wizerunek Sędziego Bogusława Nizieńskiego bardzo dobrze znany wszystkim tym, którzy mają okazję od lat spotykać go podczas wszystkich ważnych uroczystości patriotycznych. Często uśmiechnięty i pełny życzliwości do drugiego człowieka, wzrusza się, gdy opowiada o Wilnie. Miejscu, w którym się urodził. Często mówi o swoich autorytetach: ojcu Kazimierzu (legionista, oficer Wojska Polskiego II RP), Marszałku Józefie Piłsudskim oraz swoim dowódcy majorze Władysławie Kobie, sam jakby nie dopuszczając do myśli, że od wielu lat dla ogromnego grona Polaków to on stał się autorytetem. Dziś skończył 90 lat.

 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od Mszy świętej, której w kaplicy w Pałacu Belwederskim przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Zapewnił zebranych o swojej modlitewnej pamięci: Dziś naszego drogiego jubilata otaczamy modlitwą i miłością.

 

Wybranie na miejsce uroczystości Pałacu Belwederskiego ma swoją symbolikę, o czym wspomniał Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk: Miejsce jubileuszu nie jest przypadkowe. To miejsce pracy, służby Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Postaci, która miała ogromny wpływ na pokolenie urodzone i wychowane w II Rzeczpospolitej. Zaświadczą o tym wszyscy będący tu na sali Kombatanci. To postać, która odegrała ważną rolę dla działaczach opozycji antykomunistycznej, ale myślę, że tak, jak Pan Sędzia ukochał Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego życie, naukę, ideę, to mało kto na tej sali mógłby mu się równać.

 

Szef UdSKiOR podkreślił również postawę, którą w swoim życiu zawsze kierował się Sędzia Nizieński: Etos służby, służba drugiemu człowiekowi, służba wspólnocie, służba ojczyźnie, to słowo, które myślę, najlepiej opisuje drogę życiową i świadectwo życia naszego jubilata.

 

Na tę okoliczność Prezydent RP Andrzej Duda skierował list, który odczytał Minister Wojciech Kolarski: Cała Pana długa droga życiowa stanowi przykład i dowód na to, że kierując się fundamentalnymi zasadami etycznymi, można przejść przez najtrudniejsze nawet doświadczenia, ocalając prawość i wolność wewnętrzną.

 

W trakcie uroczystości miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak uhonorował jubilata odznaką Honorową „Bene Merito”. Historia Pana życia może inspirować pokolenia. Był Pan żołnierzem Armii Krajowej, po wojnie zapisał Pan bogatą kartę opozycyjną, a po upadku komunizmu kierowała Panem wiara, że praca nad przywracaniem w Polsce sprawiedliwości jest okupiona trudem i mozolnym dążeniem do celu. Pańskie doświadczenia stanowią inspirację dla wielu pokoleń Polaków - powiedział Jan Dziedziczak.

 

Drugim wydarzeniem było przekazanie przez Jana Józefa Kasprzyka na ręce Sędziego Nizieńskiego repliki szabli oficerskiej. Panie Sędzio, za bezinteresowną służbę, za oddanie sprawie, za niesienie i przekazywanie nam współczesnym wartości, które budowały II Rzeczpospolitą bardzo serdecznie dziękuję - powiedział Jan Józef Kasprzyk.

 

Głos zabrał również jubilat, który przywołał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako swoją dewizę życiową: „Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych co służą obcym” - to polecenie Marszałka Józefa Piłsudskiego przywołał Sędzia Bogusław Nizieński - te słowa były dla mnie drogowskazem. Byłem dumny, że je słyszałem od mojej świętej pamięci ojca. My wszyscy musimy umiłować naszą najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polskę, wszyscy musimy oddać jej serce, nasze serca.

 

Sędzia Bogusław Nizieński urodził się w 2 marca 1928 r. w Wilnie. W trakcie II wojny światowej walczył w strukturach Armii Krajowej. Należał do Narodowej Organizacji Wojskowej. Po zakończeniu wojny podjął studia prawnicze i politologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1957 r. rozpoczął aplikację sędziowską. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zgodził się złożyć deklaracji lojalności i odrzucił żądanie wystąpienia z "Solidarności", przez co najpierw został zawieszony, a później odwołany z funkcji w ministerstwie.

 

Został odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 6 sierpnia 2016 roku został wybrany na Kanclerza Kapituły Orderu Orła Białego. 29 września 2016 roku został wybrany przewodniczącym Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.