Ołtarz. W tradycji chrześcijańskiej jest miejscem sprawowania ofiary Mszy świętej. Doniosłość tego wydarzenia jest tak wielka, że wynosi ołtarz na piedestał, jako najważniejsze miejsce w świątyni. Na dziedzińcu kościoła świętego Piotra w Tyberiadzie znajduje się pomnik nazywany „Ołtarzem Ojczyzny”. To miejsce szczególne dla każdego Polaka. Monument obrazujący tysiąc lat Polski to ofiara, którą ufundowali żołnierze gen. Andersa. Dziś stało się miejscem centralnych uroczystości podczas pielgrzymki Weteranów Walk o Niepodległość zorganizowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Tutaj w Tyberiadzie, przy "Ołtarzu Ojczyzny" możemy podziękować żołnierzom gen. Władysława Andersa za to, że nie zabrakło im odwagi, aby walczyć o wolność Rzeczypospolitej  powiedział Jan Józef Kasprzyk, który przewodzi delegacji.

 

Szef UdSKiOR podczas uroczystości uhonorował medalem „Pro Patria” osoby, które w imię walki o niepodległość ojczyzny oraz miłości do bliźniego były gotowe ponieść ofiarę własnej krwi, a nawet życia por. Zbisława Szpaka Sybiraka, byłego żołnierza 3. Dywizji Strzelców Karpackich, Bogdana Szymańskiego – członka Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Andrzeja Anusza – działacza opozycji antykomunistycznej, a także osoby, które nie pozwalają, by pamięć o bohaterach z przeszłych pokoleń została zapomniana: Annę Stróż – dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz ks. Henryka Zielińskiego – redaktora naczelnego czasopisma „Idziemy”.

 

My przedstawiciele władz Rzeczypospolitej, administracji państwowej, Wojska Polskiego, przedstawiciele młodszego pokolenia, możemy przy Ołtarzu Ojczyzny ślubować Wam, że uczynimy wszystko, aby zachować tę wolność, ale również, aby przywrócić wielkość Rzeczypospolitej  zadeklarował Szef UdSKiOR.

 

Uroczystość poprzedziła Msza święta, której przewodniczył ks. kmdr Janusz Bąk.

 

Pielgrzymka Weteranów Walk o Niepodległość rozpoczęła się 11 marca od wspólnej Eucharystii w Sanktuarium Stella Maris na Górze Karmel oraz złożenia kwiatów przy pamiątkowej tablicy poświęconej Edycie Stein.

 

W dniu dzisiejszym poza głównymi uroczystościami członkowie delegacji nawiedzili także Sanktuarium na Górze Błogosławieństw.

 

W pielgrzymce biorą udział Weterani 2. Korpusu Polskiego, delegacja Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, kombatanci Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Sybiracy oraz dawni działacze opozycji antykomunistycznej, a także przedstawiciele władz państwowych: wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, wiceszef MSZ Jan Dziedziczak, minister Anna Maria Anders, wiceprezes IPN Jan Baster oraz Poseł Anita Czerwińska.