W dniach 14-15 kwietnia Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odwiedził Wielką Brytanię. Minister Kasprzyk swoją wizytę rozpoczął od Instytutu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Londynie. Następnie udał się do Instytutu gen. Władysława Sikorskiego.

 

W Ognisku Polskim w Londynie Jan Józef Kasprzyk i Ambasador RP Arkady Rzegocki spotkali się z przedstawicielami polskich środowisk kombatanckich w Wielkiej Brytanii.

 

Dziękujemy Państwu za to, że dzięki Wam możemy dziś z wolnej Polski przybyć do wolnej Anglii. Za to, co do tej pory zrobiliście dla Rzeczypospolitej i co robicie nadal. Jesteście dla nas żywym świadectwem i przykładem, jak żyć dla Ojczyzny i jak Ją kochać  powiedział do swoich Podopiecznych-Kombatantów mieszkających na co dzień w Wielkiej Brytanii Jan Józef Kasprzyk.

 

Na pożegnanie Minister Kasprzyk zaprosił wszystkich Weteranów na organizowany w dniu 1 września 2018 r. w Warszawie Zjazd Polskich Weteranów z całego świata.

 

Szef UdSKiOR oraz Ambasador Rzegocki złożyli również kwiaty przy pomniku gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

 

15 kwietnia Szef UdSKiOR oraz Konsul Michał Mazurek uczestniczyli wraz z miejscową Polonią we Mszy Świętej w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Po Eucharystii Jan Józef Kasprzyk oddał cześć Józefowi Mackiewiczowi pisarzowi i publicyście, autorowi opracowań dotyczących zbrodni katyńskiej. Wydarzenie to miało miejsce w kolumbarium przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie.