15 maja 2018 roku polska delegacja, w skład której weszli żołnierze 2. Korpusu Polskiego z kraju i z zagranicy, prezesi największych organizacji kombatanckich, działacze opozycji antykomunistycznej oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych i duchowieństwa, udała się do Republiki Włoskiej w związku z 74. rocznicą bitwy o Monte Cassino.

 

Tego dnia uczestnicy wyjazdu udali się do Instytutu Polskiego w Rzymie na projekcję filmu dokumentalnego pt. „Aby świat nie zapomniał" o żołnierzach generała Andersa. Po projekcji natomiast została otwarta wystawa planszowa „Armia Andersa Szlak Nadziei”.

 

Jestem wzruszona. Drodzy kombatanci, weterani. Wy znacie tę historię, ja znam tę historię, ale świat jej nie zna. Ta wystawa była już w kilku miejscach na świecie. Ważna jest historia Polski. Widzimy teraz ostatnio, że nie chodzi tylko o Polskę, o nas, ale o historię w ogóle. Widzimy ostatnio różne wypowiedzi, ten potworny brak wiedzy historycznej. Ja prawdopodobnie odczuwam to więcej niż ktokolwiek, bo mieszkałam tyle lat w Stanach Zjednoczonych i mam syna, który tam studiował, uczył się historii. Tam nic nie mówiło się o II wojnie światowej. Jak możemy się więc dziwić, że świat o tym nie wie  powiedziała senator Anna Maria Anders, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego.

 

Jeżdżę dookoła świata i ludzie pytają mnie dlaczego jest tylu Polaków na świecie, dlaczego jest prawie 12 milionów Polaków w Stanach Zjednoczonych. Właśnie dlatego, że były te wywózki, o których świat nie wie, była Syberia i Katyń  podkreśliła Anna Maria Anders.

 

Wieczorem delegacja na czele z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem złożyła wieniec przed pomnikiem ojca niepodległości, Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Marszałek Piłsudski pokazał Polakom, że warto wierzyć w Niepodległą Polskę, że ta wiara dokonuje cudów – powiedział minister Kasprzyk podczas uroczystości.