16 maja 2018 r. uczestnicy organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych obchodów 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino, w tym weterani 2. Korpusu Polskiego gen. Andersa, wzięli udział w audiencji generalnej u Ojca Świętego Franciszka na Placu św. Piotra w Watykanie. Obecni byli również przedstawiciele najwyższych władz państwowych RP, m.in. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc oraz pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego senator Anna Maria Anders.

 

Przed rozpoczęciem audiencji Papież Franciszek uścisnął dłonie przybyłym do Stolicy Piotrowej kombatantom, o czym obecny na pl. św. Piotra mjr. Otton Hulacki, doceniając gest, powiedział to nie było dla papieża Franciszka łatwe, by z każdym z nas porozmawiać. On nie żałował czasu, każdemu uścisnął rękę. Bardzo mi się to podobało.

 

Ojciec Święty zwrócił się do uczestników obchodów 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino słowami: pozdrawiam pielgrzymów polskich, a szczególnie weteranów II wojny światowej, przybyłych na obchody rocznicy bitwy o Monte Cassino. Papież Franciszek dodał też to smutne wspominać wojny. Dwie wielkie wojny światowe w zeszłym wieku. Nigdy się nie uczymy. (...) Niech tragedia przeżytej przez was wojny, hart waszego ducha, wierność ideałom i świadectwo życia staną się apelem o zaprzestanie toczonych w świecie wojen i o poszukiwanie dróg pokoju.

 

Po zakończeniu audiencji generalnej polska delegacja nawiedziła grób św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra, gdzie modlitwę poprowadził ks. kmdr Janusz Bąk. 18 maja przypada 98. rocznica urodzin polskiego papieża.

 

Modliliśmy się w Bazylice św. Piotra przy grobie Jana Pawła II – największego z Polaków, który wielokrotnie przypominał nam, jak ogromne znaczenie dla kształtowania oblicza narodu i państwa ma pamięć historyczna. Nie bez powodu Jan Paweł II, swojej ostatniej książce nadał tytuł „Pamięć i tożsamość”, bo tożsamość kształtowana jest właśnie na pamięci. Obecność weteranów walk o niepodległość, żołnierzy 2. Korpusu tutaj, w sercu chrześcijańskiego świata (...) to wyraz, że pamiętamy i na tej pamięci chcemy budować tożsamość i marzyć o przyszłości – skomentował wizytę w bazylice św. Piotra Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Wspominając spotkanie z Papieżem Franciszkiem, Minister Kasprzyk powiedział, że była to „niezwykle wzruszająca chwila”. Krótka rozmowa, wręczenie różańców - myślę, że weterani zapamiętają to na zawsze. Ojciec święty docenił ich wysiłek, walkę, trud i poświęcenie na rzecz wartości najwyższej, którą jest niepodległość Rzeczpospolitej – dodał Szef UdSKiOR.