W 20. rocznicę nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Koronowie imienia legendarnego dowódcy polskiej 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 9 czerwca 2018 r., odbył się Zjazd Absolwentów Szkoły. W uroczystości uczestniczył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Uroczystości rozpoczęły się od ceremonii złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą nadanie szkole patrona oraz wręczenia Medalu „Pro Patria” Zespołowi Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.

 

Obchody 20-lecia nadania patrona były dla pracowników okazją do podzielenia się z wszystkimi tradycją, doświadczeniem i wizją przyszłości placówki. Obecni byli także Weterani Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Imię gen. Stanisława Maczka nadano szkole w kwietniu 1998 roku. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był ówczesny dyrektor placówki Andrzej Moys, dla którego zarówno patron jak i nowy sztandar stanowiły duszę szkoły. Każdego roku z tej okazji organizowane są uroczyste obchody „Święta Szkoły”, w których poza społecznością uczniowską i pracownikami uczestniczą przedstawiciele szkół, instytucji i władz Koronowa oraz reprezentanci władz powiatowych, wojewódzkich i kuratoryjnych. Najważniejszymi gośćmi zawsze są Weterani Walk o Niepodległość Polski – w tym byli żołnierze 1. Dywizji Pancernej.