9 lipca 2018 r. w Centrum Operacji Lądowych w Krakowie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył prof. dr. hab. Wojciechowi Narębskiemu akt mianowania na stopień podpułkownika. Dzięki takim osobom, jak Pan Pułkownik, w sercach Polaków nigdy nie zgasła wiara w to, że Polska będzie wolna powiedział Szef Urzędu.

 

Pan Pułkownik należy do tego pokolenia, które się nigdy się nie poddało. Pan Pułkownik służył od najmłodszych lat wartości, która dla każdego Polaka jest najważniejsza – Niepodległości. Przeszedł piekło sowieckiej zsyłki, ale potem, tak jak Jego koleżanki i koledzy wyprowadzeni przez gen. Władysława Andersa z nieludzkiej ziemi, stał się żołnierzem armii zwycięstwa, która przynosiła wolność Europie i która w walkach o Półwysep Apeniński dawała nadzieję, że upragniona, a utracona przez Polaków niepodległość kiedyś nadejdzie. Niestety nie stało się to wraz z zakończeniem II wojny światowej, ale dzięki takim ludziom jak Pan Profesor nigdy w nas nie umarła nadzieja, że Polska będzie wolna  powiedział Szef UdSKiOR.

 

Dziękując Panu Pułkownikowi i wręczając Ryngraf Konfederatów Barskich Minister Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że prof. W. Narębski „jest strażnikiem pamięci narodowej, drogowskazem i przykładem, jak kochać wolną Polskę, jak jej służyć nie tylko w warunkach wojennych, ale i pokoju”.

 

Podczas uroczystości w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny Szef Urzędu odznaczył medalem Pro Patria por. Annę Kaczmarczyk.

 

 

Podpułkownik Wojciech Narębski w 1941 r. został aresztowany przez NKWD w Wilnie i wywieziony w głąb Rosji. Był wśród polskiej ludności wyprowadzonej z nieludzkiej ziemi przez gen. Władysława Andersa. W strukturach 2. Korpusu Polskiego przeszedł całą kampanię włoską. Jest jednym z ostatnich żyjących w Krakowie żołnierzy walczących pod Monte Cassino. Często służy radą organizatorom uroczystości upamiętniających bitwę oraz spotyka się z młodszym pokoleniem. Profesor Wojciech Narębski jest także cenionym naukowcem w dziedzinie geologii.