Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk rozpoczął swoją obecność wśród uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej udziałem 4 sierpnia wieczorem w tradycyjnym apelu "Kadrówki" przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, podczas którego wręczył kopie szabli oficerskiej.

 

Dzień później, 5 sierpnia Szef UdSKiOR modlił się wraz z uczestnikami Marszu w intencji Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Wawelskiej, po czym w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów odbył się Apel, podczas którego Prezydent RP Andrzej Duda oraz Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk złożyli kwiaty przy grobach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii.

 

Uczestnicy uroczystości na Wawelu przemaszerowali ulicami Krakowa w stronę Małego Rynku, gdzie odbyła się tradycyjna lekcja śpiewania piosenek legionowych. Po drodze Szef UdSKiOR złożył kwiaty przed Krzyżem Katyńskim na Placu im. ojca Adama Studzińskiego w Krakowie oraz z okazji 460-lecia Poczty Polskiej wział udział w symbolicznym przekazaniu poczty legionowej.

 

Wigilię wymarszu zakończyła uroczystość przy Kopcu Niepodległości, podczas której złożono ziemie z polskich pól bitewnych i innych miejsc pamięci narodowej. Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczyli kopie szabli oficerskich uczestnikom Marszu Szlakiem I Kampanii Kadrowej, którzy przeszli trasę Kraków-Kielce 25 razy.

 

Patrzą na nas cienie przodków. Jestem głęboko przekonany, że tam w zaświatach dziś jest wielkie święto radości. Bo ci, którzy odeszli i przelewali krew za Polskę cieszą się, że młode pokolenie maszeruje ich szlakiem. Że młode pokolenie na Marszu Szlakiem I Kampanii Kadrowej manifestuje przywiązanie do tych samych wartości, za które ginęli legioniści Józefa Piłsudskiego i następni żołnierze wolności  powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

 

Uroczystość zakończyła się odczytaniem Apelu Pamięci oraz salwą honorową.