Kulminacją inauguracji każdego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej jest historyczny dzień 6 sierpnia – data wyjścia strzelców Komendanta Piłsudskiego w 1914 roku w stronę Królestwa w celu wywołania powstania antyrosyjskiego. Po uroczystym Apelu, wyruszającą o świcie z krakowskich Oleandrów kolumnę marszową żegnali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk – wieloletni Komendant Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej, obecnie Honorowy Komendant „Kadrówki”.

 

Sierpień to chyba najbardziej polski miesiąc. Poprzez daty sierpniowe możemy opisać nasze współczesne doświadczenie historyczne. Chwalebne, zwycięskie. To wymarsz Kadrówki 6 sierpnia. To obrona niepodległości w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia. To wydobyty z tysiąca młodych piersi krzyk wolności Powstanie Warszawskie. I wreszcie wielki zryw Solidarności roku 1980  powiedział Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk żegnając uczestników LIII Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej na Oleandrach.

 

Zgodnie z tradycją, Minister Jan Józef Kasprzyk odczytał przed frontem uczestników LIII (38. po wojnie) Marszu rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego z 1914 roku.


Pierwszym przystankiem uczestników Marszu były Michałowice, gdzie przed obeliskiem upamiętniającym obalenie słupów granicznych między zaborami rosyjskim i austriackim odbyła się ceremonia złożenia kwiatów.

 

Kolejnym historycznie i współcześnie odwiedzonym miastem były Słomniki, gdzie na rynku głównym przed pomnikiem w hołdzie poległym i pomordowanym przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej również odbyła się ceremonia złożenia kwiatów.

 

Niedalako Słomnik znajduje się miejscowość Prandocin. Szef Urzędu złożył wizytę na tamtejszej parafii, gdzie w sierpniu 1914 roku ówczesny proboszcz ks. Romuald Wiadrowski – uczestnik Powstania 1863 r. błogosławił przechodzących przez miejscowość żołnierzy Józefa Piłsudskiego. Przed tablicą upamiętniającą to wydarzenie złożono kwiaty.

 

 

O świcie 6 sierpnia 1914 roku, w celu wywołania w Królestwie antyrosyjskiego powstania, pod wodzą Józefa Piłsudskiego wyruszyła „budzić Polskę do zmartwychwstania” I Kompania Kadrowa. Składała się ona z członków Związku Strzeleckiego oraz Polskich Drużyn Strzeleckich, w których do wybuchu Wielkiej Wojny przeszkolono ponad 7 tys. osób. Strzelcy 12 sierpnia doszli do Kielc. 16 sierpnia powołano Legiony Polskie, które w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.


W 1921 roku Komendant Krakowskiego Okręgu Związku Strzeleckiego (ZS) kpt. Wacław Denhoff-Czarnocki zaproponował, aby ósmą rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej – jednocześnie święto Związku (6 sierpnia) – uczcić szczególnie uroczyście. Pomysł marszu został zrealizowany po raz pierwszy w 1922 r.


Z powojenną przerwą do 1981 r., tradycja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej trwa dziś.

 

Więcej informacji o Marszach znajdziecie Państwo w numerze 7-8 Biuletynu Kombatant z 2016 roku.