Na Rynku w Miechowie 7 sierpnia 2018 r. odbyły się uroczystości w ramach LIII Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, podczas których Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył Medal "Pro Patria" Państwu Zofii i Stanisławowi Osmendom, którzy od wielu lat wspierają „Kadrówkę”.

 

Państwo Zofia i Stanisław Osmendowie to osoby niezwykle zasłużone dla „Kadrówki” i dla Miechowa. Państwo Osmendowie to ci, którzy mieli odwagę w latach 80. przyjmować „Kadrówkę” wtedy, kiedy Marsz nie był radosną formą obcowania z patriotyzmem, tylko manifestacją patriotyczną silnie zwalczaną przez Służbę Bezpieczeństwa. Państwo mieli odwagę udzielać „Kadrówce” pomocy i wsparcia, a syn Państwa Osmendów, Łukasz, był wieloletnim uczestnikiem Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej – podkreślił Szef UdSKiOR.

 

Po zakończeniu uroczystości na Rynku, Burmistrz Mechowa Dariusz Marczewski zaprosił „Kadrówkę” na tradycyjny poczęstunek, który nawiązuje do prawdziwych wydarzeń sprzed ponad 100 lat. Wówczas mieszkanki Miechowa również przygotowały poczęstunek dla wkraczających do miejscowości żołnierzy I Kompanii Kadrowej.