Uprzejmie informujemy, że na skutek działań podjętych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w dniu 3 października br. Komisja Finansów Sejmu RP pozytywnie zaopiniowała wniosek o zwiększenie o 350 tys. zł budżetu przeznaczonego na pomoc dla kombatantów i innych osób uprawnionych w celu dofinansowania weteranom walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zakupu aparatów słuchowych.

 

Dzięki temu możliwe stało się udzielenie wszystkim osobom, które złożyły wnioski o dofinansowanie zgodnie z wymogami Programu na 2018 r. po 31 lipca br. tj. już po zamknięciu jego realizacji z uwagi na wyczerpanie przeznaczonego na ten cel budżetu, pomocy finansowej w pełnej wysokości przewidzianej w tym Programie.

 

Rozpoczynamy także nabór nowych wniosków zgodnie z zasadami wskazanymi w Programie dofinansowania aparatów słuchowych w 2018 r.

 

Zachęcamy kombatantów, którzy do tej pory nie występowali o dofinansowanie aparatów słuchowych do składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami. Będą one rozpatrywane w ramach wznowionego programu, na zasadach w nim określonych, według kolejności zgłoszeń. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania dodatkowych środków, ale nie dłużej niż do końca bieżącego roku.