14 listopada 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się koncert patriotyczno-historyczny ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego żołnierzy. W wydarzeniu wziął udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który mówił o związkach organizowanego wydarzenia z historią i wydarzeniami sprzed 100 lat – Koncert odnosi się do wydarzenia, które w tych murach odbyło się 100 lat temukoncertu w którym uczestniczył tydzień po powrocie z niewoli magdeburskiej Józef Piłsudski.

 

Pragnę również zwrócić uwagę, że dzień dzisiejszy 14 listopada jest też dniem niezwykle ważnym w biografii Józefa Piłsudskiego. To właśnie 98 lat temu, tu nieopodal na pl. Zamkowym Józef Piłsudski, zwycięski wódz w wojnie z bolszewikami odebrał buławę marszałkowską. Zatem możemy powiedzieć, że czcimy dziś i Józefa Piłsudskiego tego, który scalił naród w roku 1918 ale i tego, który poprowadził nas do zwycięstwa i obronił Polskę i Europę przed hordami bolszewickimi dwa lata później, w roku 1920, za co armia dała mu tytuł Pierwszego Marszałka Rzeczpospolitej – dodał.

 

Musimy wypełnić to co zawiera się w słowach tej najdumniejszej pieśni, „Pierwszej Brygadzie” – jednością silni – budować Polskę wolną, zjednoczoną, silną i dumną – zaapelował.