W dniu 16 listopada 2018 roku, na pl. Piłsudskiego odbyła się uroczystość ślubowania Kadetów klas wojskowych z CXXV LO im. W. Milewicza w Warszawie. W wydarzeniu wziął udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Podczas uroczystości Minister Jan Kasprzyk uhonorował szkołę Medalem "Pro Patria", po czym przemówił do zgromadzonych:

 

Dziękuję dyrekcji i gronu pedagogicznemu tej jednej z najlepszych szkół w Rzeczypospolitej. Dziękuję i gratuluję kadetom oraz uczniom starszych klas mundurowych, którzy są dzisiaj obecni. Jednym z wyrazów naszej wdzięczności jest Medal „Pro Patria” dla Ojczyzny, którym miałem zaszczyt uhonorować państwa szkołę. To wyraz naszych podziękowań za to, że chcecie być godnymi spadkobiercami naszej wspaniałej tradycji. (...) Ta szkoła nie tylko uczy a przede wszystkim wychowuje do dojrzałego obywatelstwa. Obywatelstwa, w którym służba mundurowa zajmuje swoje szczególne i ważne miejsce.

 

Po przemówieniu, złożono wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza.