20 listopada 2018 r. w budynku Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy: „Służąc Niepodległej – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”, przygotowanej przez Biuro we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu. W wydarzeniu wziął udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który podczas przemówienia podziękował funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za ich służbę oraz podkreślił wagę ochrony dóbr kultury.

 

Dbałość o nasze dziedzictwo, spuściznę przodków, dbałość o to aby nie uległa ona zniszczeniu to również jeden z tych elementów, które pokazują, że chcemy być narodem. Tutaj ogromne słowa uznania należą się wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Policji, którzy wspierają proces dbałości o naszą przeszłość, którzy starają się zabezpieczyć, to co zostało po naszych przodkach – powiedział.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi i wszystkim twórcom tej wystawy, która pokazuje jak ważną rolę pełni Policja, nie tylko w zakresie tego abyśmy czuli się bezpiecznie ale abyśmy mogli również roztoczyć opiekę nad tym co nasi przodkowie pozostawili nam, a co świadczy o naszym bogactwie kulturowym i naszym ogromnym, trwającym już ponad 1000 lat zakorzenieniu w historii – podkreślił.