20 listopada 2018 r. w Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego w Warszawie odbyło się spotkanie autorskie z Ojcem Eustachym Rakoczym poświęcone albumowi „Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką”. W wydarzeniu wziął udział Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk, który podczas uroczystej ceremonii odznaczył Ojca Eustachego Rakoczego medalem "Pro Bono Poloniae" w uznaniu Jego zasług na rzecz działalności dla dobra Ojczyzny.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o Jasnej Górze, że to miejsce, gdzie zawsze byliśmy wolni. Tam w czasach trudnych, w czasach walki o niepodległość, w czasach zaborów, w czasach okupacji niemieckiej, sowieckiej i komunistycznej mogliśmy poczuć się wolni – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Ojciec Profesor Eustachy Rakoczy to człowiek, który od dziesięcioleci dba o to, abyśmy byli narodem, ponieważ jest wierny tym słowom Marszałka Józefa Piłsudskiego, iż naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, a staje się tylko zbiorowiskiem ludzi, którzy czasowo zajmują dane terytorium. Dzięki Ojcu Profesorowi, dzięki tym inicjatywom możemy czuć się narodem – mówił w laudacji na cześć Ojca Profesora Jan Józef Kasprzyk.

 

Jest Ojciec strażnikiem narodowej pamięci i przewodnikiem w tym, jak być strażnikiem pamięci narodowej. Wszelkie Ojca działania są "pro bono Poloniae" – "dla dobra Polski" – dodał Minister Kasprzyk.

 

Wydanie albumu „Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką” zostało współfinansowane ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.