4 grudnia 2018 r. w Częstochowie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy „Biżuteria patriotyczna i pamiątki historyczne XIX i XX wieku”.  Podczas ceremonii Szef UdSKiOR odznaczył Metropolitę Częstochowskiego abp Wacława Depo medalem Pro Bono Poloniae.

 

Duch Polski składa się z dwóch elementów: wiary i umiłowania niepodległości - podkreślił podczas swego przemówienia Minister Jan Kasprzyk.

 

 

Wystawa przedstawia eksponaty z prywatnej kolekcji Pana Wojciecha Postuły z okresu od Manifestacji Warszawskich do roku 1918, które są bezcenne nie tylko przez swoją wartość artystyczną czy materialną, ale właśnie poprzez wartość historyczną. Należy pamiętać, że pod koniec XVIII wieku Polska straciła niepodległość na ponad 120 lat. Nie było to jednak przeszkodą dla kolejnych pokoleń porozbiorowych, które mimo niewoli, w jakiej znalazła się Polska, wiernie pielęgnowały tradycje narodowe, krzewiły postawy patriotyczne, troszcząc się tym samym o morale Polaków nie tylko w Polsce, ale i na emigracji. We wspomnianym okresie niewoli, narodził się kult pamiątek przeszłości. Na wyżynach patriotyzmu i pragnienia wolności, powstała w Polsce biżuteria patriotyczna, narodowa, a okresowo żałobna. Biżuteria ta towarzyszyła wydarzeniom historycznym, stąd też służyła przede wszystkim demonstrowaniu uczuć narodowych, budziła również emocje, które poniekąd wpływały na nastroje społeczeństwa polskiego. Wystawa jako depozyt pamięci z czasów walki o niepodległość, jest owocem pasji kolekcjonerskiej Wojciecha Postuły, syna Oficera II RP, wynoszącym na światło dzienne nie tylko przekaz emocjonalny i historyczny, ale także filozoficzny.