"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium "- słowa Józefa Piłsudskiego towarzyszą nam każdego dnia. 5 grudnia, w 151. rocznicę urodzin Marszałka zabrzmiały jednak w sposób szczególny.

 

5 grudnia 2018 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął udział w uroczystości z okazji 151. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości upamiętniające jednego z Ojców Niepodległości odbyły się w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu w Krakowie. Organizatorem tego szczególnego dla nas Polaków wydarzenia, był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Uroczystości rozpoczęły się modlitwą za duszę Marszałka, którą poprowadził Proboszcz Katedry Wawelskiej ks. prałat Zdzisław Sochacki po czym Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk przemówił do zgromadzonych:

 

151 lat temu na Wileńszczyźnie w Zułowie przyszło na świat dziecię, które zmieniło oblicze Polski i Polaków. Polska wtedy była w okowach niewoli. Przeżywała straszliwą noc po klęsce Powstania Styczniowego.

 

Józef Piłsudski od najmłodszych lat wzrastał w przekonaniu a potem tym przekonaniem starał się zarazić swoich rodaków, iż warto kontynuować walkę o Niepodległość. Warto wybudzić się z nocy niemocy.

 

Józef Piłsudski był tym człowiekiem, który na przełomie XIX i XX wieku starał się swoją postawą, swoją myślą i niesioną ideą przekonać Polaków, że nie wszystko stracone, że warto porwać się do walki o wolność, że ta wolność i Niepodległość mogą przyjść (…), że trzeba sobie stawiać cele, które po ludzku wydają się nie do osiągnięcia.

 

Józef Piłsudski wybudził nas, Polaków z tej nocy marazmu, z tego okresu zniechęcenia, biorącego się również z tego, iż kolejny zryw powstańczy zakończył się klęską. On udowadniał i przekonywał, że chcieć to móc.,Tą myślą, tą wiarą w Polskę, wiarą w dokonywanie rzeczy – wydawało się niemożliwych – przekonał Polaków. Przekonał ich, że warto po raz kolejny porwać się do walki, że Niepodległość jest najcenniejszym darem, jaki jest dany przez Opatrzność ludziom, narodom i państwom.

 

To chyba największa zasługa Józefa Piłsudskiego, że obudził w nas, w Polakach wiarę w to, że Polska powróci na mapy świata, że powinna być krajem silnym wewnętrznie i zewnętrznie.

 

Skazuję Was na wielkość – w tych słowach poety Kazimierza Wierzyńskiego, zawiera się testament Marszałka. Józef Piłsudski wielokrotnie uczył tamto pokolenie, sobie współczesne i uczy nas, że musimy być wielcy, że Polska nie może pozwolić na słabość i małość. Polska w tym miejscu Europy i świata musi być państwem silnym.

 

Dziękujemy Ci Marszałku za wolną Polskę. Dziękujemy Ci za to, że wyrwałeś nas i naszych przodków z niemocy, że tchnąłeś w nas ponownie ducha narodu rycerskiego, który nie zgina karku przed nikim i który szybuje wysoko jak orły, jak wolne ptaki.

 

Podczas uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia Medali „Pro Bono Poloniae” oraz Medali „Pro Patria”.

 

Następnie złożono kwiaty przed grobem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przed grobem Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich.

 

W uroczystościach uczestniczyła również Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 

 

--

Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 r. w Zułowie, zm. 12 maja 1935 r. w Warszawie) – Polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, jeden z ojców niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1892 r. członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 r. Naczelny Wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930).