10 grudnia 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej odbyło się spotkanie opłatkowe Weteranów Walk o Niepodległość. Jak co roku, na wspólne podzielenie się opłatkiem Bohaterów naszej wolności zaprosił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

W spotkaniu bożonarodzeniowym wzięło udział ponad 200 Weteranów Walk o Niepodległość RP, członków organizacji kombatanckich z całej Polski. Obecni byli również Sybiracy, byli więźniowie polityczni, ofiary represji komunistycznych oraz żołnierze II konspiracji.

 

Licznie przybyłych na uroczystość gości powitał Minister Kasprzyk:

 

Po raz kolejny gromadzimy się w okresie przedświątecznym, aby życzyć sobie, by Bóg błogosławił nam i Naszej Ojczyźnie. Dla nas, młodego pokolenia, te spotkania z Państwem mają charakter szczególny.

 

Jest to kolejny moment, w którym możemy bardzo gorąco podziękować Wam, czcigodni Weterani za wolną Polskę. Dziękujemy za to, że nigdy nie brakowało Wam odwagi i że myśleliście nie tylko o sobie, ale o tych pokoleniach, które przyjdą po Was – myśleliście o nas.

 

Cierpieliście, przelewaliście krew z myślą, o wolnej suwerennej i niepodległej Polsce. Ten rok jest rokiem szczególnym. Przed miesiącem przeżywaliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Wy wszyscy, czcigodni Weterani, jesteście córami i synami II RP. Wychowani zostaliście w duchu wartości, wśród których słowa: honor, służba, oddanie sprawie, patriotyzm, miłość do Ojczyzny, miłość do drugiego człowieka, znajdowały zawsze pierwsze miejsce. Stworzyli Państwo, jako pokolenie II RP, dekalog postępowania, który przekazujecie nam na co dzień. Każdego dnia. Również w czasie spotkań przedświątecznych.

 

Dziękujemy Wam za to, że jesteście razem z nami, że chcecie nam przekazać świat wartości, który był udziałem Waszego pokolenia.

 

To Wy macie największe moralne prawo do tego, aby powiedzieć nam, jak powinna wyglądać Polska. Jak tej Polsce należy służyć. To Wy macie największe moralne prawo, ponieważ to Wy za miłość do Polski oddawaliście wszystko, co najcenniejsze w Waszym młodym życiu: zdrowie, a nawet życie.

 

Życzę Wam, abyście byli z nami jak najdłużej, abyście byli pełni zdrowia, sił, bo jesteście Polsce i Polakom bardzo potrzebni właśnie po to, aby wskazywać nam, jak budować przyszłość narodu i państwa polskiego.

 

Za to, że jesteście razem z nami, że chcecie nam przekazać świat wartości, który był udziałem Waszego pokolenia, bardzo Wam dziękujemy.

 

Pamiętajcie, że jesteście dla nas największymi Skarbami Narodu, bo życie każdego z Was to przykład tak ogromnej miłości do Polski i drugiego człowieka, że nam, mimo iż zostawiacie wskazówki, jak czynić i postępować, nigdy nie uda się osiągnąć aż tak wielkiej miłości, jaką osiągnęliście i okazaliście Wy.

 

Na spotkaniu obecna była również Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski,  Przedstawiciel Marszałka Sejmu RP Jarosław Krajewski, Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej Pan dr Jan Tarczyński oraz przedstawiciele Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Komendanta Głównego Policji oraz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Na koniec odczytano listy Wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

 

Podczas spotkania uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych kombatantów, a J.E. bp Józef Guzdek, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego, odmówił modlitwę w intencji żyjących Weteranów.

 

Dziękujemy, że w czasach, kiedy wolność i godność człowieka były deptane przez dwa totalitaryzmy - hitlerowski i sowiecki - walczyliście, aby je ocalić – dodał biskup.

 

Kombatanci i goście przełamali się opłatkiem, wysłuchali też koncertu kolęd w wykonaniu artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 

Na zakończenie spotkania wszyscy Weterani otrzymali upominki świąteczne, dzięki życzliwości Polskiej Fundacji Narodowej, reprezentowanej tego dnia przez Pana Cezarego Jurkiewicza.