19 grudnia 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie Sali im. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego oraz Jubileusz 100. rocznicy urodzin mjr. Stanisława Szafranka.

 

W wydarzeniach wziął doradca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Wojciech Lesiak, który uhonorował Jubilata medalem "Pro Patria", medalem "Obrońca Ojczyzny 1939-1945" oraz pamiątkową szablą. Ponadto podczas środowych uroczystości medalem "Pro Patria" odznaczono Mariannę Krasnodębską i Jana Jabłońca.