Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego pragnę życzyć, aby Nowonarodzony Chrystus darzył zdrowiem, siłami i wszelkimi łaskami potrzebnymi w pracy i służbie Rzeczypospolitej. Obyśmy stawali się wszyscy godnymi dziedzicami spuścizny naszych przodków, a najcenniejszy dar - Niepodległość, przekazali następnym pokoleniom.

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych