Uprzejmie informujemy, że w 2019 roku będzie kontynuowany program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych przez członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie tej formy wsparcia osób szczególnie zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności Ojczyzny są bardzo pozytywne i potwierdzają jej efektywność oraz skuteczność. Z zasadami ubiegania się o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu.