14 stycznia 2019 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia oraz przekazania przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka odznaczeń państwowych, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Weteranom – uczestnikom walk o Niepodległość Polski, jak również osobom zasłużonym dla środowisk kombatanckich.

 

Podczas ceremonii uhonorowani zostali:

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI (pośmietnie) za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski:

 

Śp. Józef Bandzo – żołnierz 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a po wojnie antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, walczący w składzie 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, więziony za swą działalność w latach 1960-1976, zasłużony w upamiętnianiu etosu Żołnierzy Niezłomnych.

 

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI (pośmiertnie) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Śp. Stanisław Rosiak – żołnierz Wojska Polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz wojny obronnej 1939 r., a następnie od 1940 r. Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Ostrowi Mazowieckiej, zamordowany w 1944 r. przez Gestapo.

 

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI (pośmietnie) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność artystyczną i twórczą:

 

Śp. Onufry Bronisław Kopczyński – kompozytor, publicysta i redaktor czasopisma „Ruch Kulturalny”, „Płomyk” i „Płomyczek” oraz przewodniczący Polskiej Organizacji Akcji Kulturalnej, autor m.in. pieśni Uderzeniowych Batalionów Kadrowych pt. „Wymarsz Uderzenia”, a w okresie okupacji niemieckiej członek Konfederacji Narodu i żołnierz ZWZ-AK, dwukrotnie więziony przez Niemców i zamordowany w kwietniu 1943 r. w obozie koncentracyjnym na Majdanku.

 

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną:

 

Pani Maria Elwerowska – harcerka Szarych Szeregów i żołnierz kieleckiej komendy ZWZ-AK, szyfrantka Sztabu Korpusu Okręgu „Jodła”.

 

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI (pośmiertnie) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Śp. Wiktor Jastrzębski – harcerz Szarych Szeregów i żołnierz Armii Krajowej oraz dowódca sekcji w składzie 1. kompanii Batalionu „Zośka”.

 

Śp. Wincenty Mil – żołnierz specjalnej kompanii saperów „Armii „Prusy” w wojnie obronnej 1939 r., uczestnik walk nad Bzurą i w obronie Warszawy, a następnie od 1943 roku żołnierz Armii Krajowej na Placówce Trzeszczany Okręg AK Lublin.

 

 

 

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI (pośmiertnie) za wybitne zasługi położone w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego:

 

Śp. Ryszard Szope – żołnierz wojny obronnej 1939 roku w 28. Dywizji Piechoty Armii „Łódź”, od stycznia 1944 roku żołnierz Armii Krajowej, podczas Powstania Warszawskiego operator filmowy, który dokumentował działania wojskowe i życie codzienne miasta, następnie korespondent filmowy przy 1. Armii Wojska Polskiego.

 

 

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski:

 

Pan Edward Besiński – harcerz Szarych Szeregów, uczestnik małego sabotażu, kolporter prasy podziemnej, zasłużony w dziele upamiętniania walk o niepodległość Polski miedzy innymi na terenie podwarszawskiego Pruszkowa.

 

Pan Edward Kuba – członek niepodległościowej organizacji młodzieżowej działającej w latach 50-tych ubiegłego wieku pod nazwą „Orlęta”.