12 stycznia 2019 r. na Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień „Benemerenti” przyznawanych przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego instytucję, z którą Urząd do Spraw i Osób Represjonowanych blisko współpracuje i która otacza szczególną opieką duchową naszych Podopiecznych stąd obecność na uroczystości Szefa UdSKiOR Jana Józefa Kasprzyka. Tegorocznymi laureatami nagrody została Archidiecezja Warszawska oraz polscy saperzy – Żołnierze Wojsk Inżynieryjnych.

 

 

W ten sposób Ordynariusz Polowy WP bp Józef Guzdek uhonorował Archidiecezję Warszawską, reprezentowaną podczas gali przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza za nieustanne wspieranie duszpasterstwa wojskowego, za wkład w kształcenie alumnów przeznaczonych do posługi w Ordynariacie Polowym, a szczególnie za posługę pierwszego Biskupa Polowego Stanisława Galla, biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej.

 

Natomiast polscy saperzy – Żołnierze Wojsk Inżynieryjnych, w imieniu których wyróżnienie odebrał płk Marek Wawrzyniak, zostali nagrodzeni za wsparcie organizacyjne w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

Z ich trudu korzystały miliony ludzi z całego świata podkreślał biskup Guzdek. I dodał, że saperzy zapisali na kartach historii Wojska Polskiego piękne świadectwo ofiarnej służby.

 

 

Tegoroczna edycja przyznania wyróżnień miała szczególny charakter z uwagi na 100. rocznicę powołania Biskupstwa Polowego w Polsce. Wydarzenie uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W programie znalazły się zarówno kolędy, jak również koncert premierowych pieśni patriotycznych, przygotowanych specjalnie na stulecie ustanowienia Ordynariatu Polowego w naszym kraju.

 

--

Nagroda Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego została ustanowiona dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.