1 lutego 2019 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystej gali „Przysięgali na Orła i Krzyż”, którą zorganizował w krakowskim Muzeum Armii Krajowej kwartalnik „Wyklęci”. Podczas piątkowej gali Szef UdSKiOR wręczył osobom zasłużonym w upamiętnianiu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego Medale „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”.

 

Podczas uroczystości Minister Kasprzyk powiedział, że 251 lat temu – od Konfederacji Barskiej – rozpoczęła się nasza trudna droga do niepodległości. Każde pokolenie od końca wieku XVIII musiało udowadniać, że jest wierne Ojczyźnie i że stać będzie zawsze na straży najświętszej wartości, i daru, jaki dawany jest przez Opatrzność ludziom, narodom i państwom: na straży niepodległości. Przez te blisko ćwierć tysiąca lat Polacy udowadniali, że polskość to jest umiłowanie niepodległości. Że polskość to nie jest nienormalność, że polskość to jest wierność idei niepodległościowej. Z tego pnia i na tym fundamencie powinniśmy niepodległą Polskę budować.

 

W Polsce zawsze były dwa stronnictwa. Stronnictwo polskie i antypolskie. Już za chwilę – w okolicy 1 marca – rozpocznie się spór, kim byli żołnierze niezłomni. Wówczas ci, którzy są spadkobiercami tego antypolskiego stronnictwa, będą znów nazywać żołnierzy AK, Narodowych Sił Zbrojnych i organizacji niepodległościowych bandytami, a w najlepszym przypadku nieudacznikami i szaleńcami. My dzisiaj dzięki uroczystościom takim jak ta, różnym wydawnictwom i inicjatywom, chcemy pokazać, że żołnierze niezłomni to była reprezentacja we współczesnych czasach stronnictwa polskiego. Tego, z którego my chcemy wyrastać, bo dla nas bohaterami są: „Łupaszka”, „Zapora” i „Lalek". Bez Żołnierzy Niezłomnych nie byłoby wielkiego zrywu „Solidarności" i niepodległej Polski – mówił Kasprzyk.

 

Wielkim zaszczytem i honorem dla mnie było dzisiaj wręczyć Medale „Pro Bono Poloniae” przedstawicielom kilku pokoleń, dla których wspólnym mianownikiem jest służba Polsce – podkreślił.

 

Medalem „Pro Bono Poloniae” odznaczeni zostali:

gen. bryg. Tadeusz Bieńkowicz – weteran żołnierz AK i działacz antykomunistycznego podziemia,

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – duszpasterz środowisk kresowych,

Andrzej Kołakowski – działacz opozycji, pieśniarz, publicysta, nauczyciel akademicki

Kajetan Rajski – redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”

 

Natomiast w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Szef Urzędu uhonorował Medalem „Pro Patria”:

Kazimierza Sochę-Borzestowskiego – inicjatora nadania parkowi w Kartuzach imienia Danuty Siedzikówny ps „Inka” i Kartuskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

Dawida Chrobaka – burmistrza Zakliczyna, współorganizatora uroczystości związanych z rocznicami śmierci kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” oraz upamiętnieniem miejsc walk Legionów Polskich,

Sławomira Grabowicza – prezesa Stowarzyszenia Kolscy Patrioci,

Jacka Hudymę – angażującego się w upamiętnianie wydarzeń z historii Polski na terenie powiatu tarnowskiego,

Kamila Janczarka – prezesa Stowarzyszenia im. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”,

Jana Kosiorowskiego – dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, organizator przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,

ks. Leszka Pachutę – kapłana diecezji sandomierskiej, dyrektora Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu,

Rafała Tesmera – popularyzatora historii polskiego podziemia niepodległościowego na terenie ziemi lubawskiej.

 

Podczas gali wręczono także nagrody upamiętniające dwóch ostatnich żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego. Nagrodę im. sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” odebrał dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła. Nagrodę im. Michała Krupy „Wierzby” otrzymał dr Andrzej Kołakowski.

 

Po zakończeniu części oficjalnej wieczoru w Muzeum AK w Krakowie Minister Kasprzyk wziął udział w panelu dyskusyjnym o polityce historycznej wraz z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem i Małopolską Kurator Oświaty Barbarą Nowak. Dyskusję moderował Redaktor Naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, Kajetan Rajski.

 

Współorganizatorem gali był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.