W poniedziałek 4 lutego 2019 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odwiedził i odznaczył Weterana Walk o Niepodległość RP ppor. Jerzego Palmowskiego, Medalem „Pro Patria”.

 

Ppor. Jerzy Palmowski urodził się w 1918 roku. We wrześniu 1938 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w 19. pułku piechoty w Pułtusku, w którym ukończył kurs podchorążych rezerwy w stopniu kaprala podchorążego. We wrześniu 1939 r. brał udział w wojnie obronnej jako dowódca drużyny 13 pp w okolicy Modlina. Po kapitulacji Modlina w październiku 1939 r. został umieszczony w niemieckim obozie jenieckim Stalag IA Stablack. Dzięki wpisaniu fałszywej daty urodzenia (1923 r.) podczas rejestracji pobytu w obozie został zakwalifikowany jako młodociany jeniec. W marcu 1940 r. na podstawie tych danych został zwolniony z obozu w ramach amnestii dla małoletnich. Od kwietnia 1944 r. działał w Armii Krajowej w Celestynowie. W 1945 r. aresztowany przez NKWD za działalność konspiracyjną. W okresie od kwietnia do lipca 1945 r. zesłany do obozu w Odwodzie Swierdłowskim. Po wojnie ukończył studia inżynierskie.