Dziś, 5 lutego 2019 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystej Mszy świętej dziękczynnej z okazji 100. rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.


Msza święta celebrowana była pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego abp Salvatore Pennacchio, homilię wygłosił Prymas Polski - abp Wojciech Polak. Na uroczystej Mszy św. obecny był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Joachim Brudziński, Komendant Główny Policji - gen. insp. Jarosław Szymczyk, liczni przedstawiciele duchowieństwa, władz rządowych, samorządowych oraz służb mundurowych.

 

Przed rozpoczęciem Mszy dziękczynnej Nuncjusz Apostolski, Prezydent Andrzej Duda i Ordynariusz Polowy bp Józef Guzdek odsłonili tablicę poświęconą Achille Rattiemu nuncjuszowi w latach 1918-21, potem Piusowi XI, orędownikowi powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.

 

Jego Świątobliwość Franciszek, poinformowany o jubileuszu 100-lecia Biskupstwa Polowego w Polsce, przesłał Uczestnikom uroczystych obchodów szczególny dar pamięci, modlitwy i duchowej łączności.

 

Na koniec, do zgromadzonych przemówił Prezydent Andrzej Duda, podkreślając rolę duchowego i moralnego wsparcia, które kapelan ma nieść żołnierzom.

Kapelan nie idzie z żołnierzami po to, żeby walczyć z bronią w ręku, kapelan idzie po to, by być z żołnierzem, służąc Bogu, ojczyźnie, człowiekowi – powiedział prezydent podczas uroczystości w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

--

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku rozpoczął się proces odbudowy sił zbrojnych. Procesowi temu towarzyszył również Kościół poprzez struktury duszpasterstwa wojskowego. Początkowo był to Urząd Naczelnego Kapelana Wojsk Polskich, który w grudniu 1918 roku został przekształcony w Konsystorz Polowy wyznania Rzymsko-Katolickiego.

 

Rząd polski wraz z biskupami czynił starania, by Stolica Apostolska ustanowiła Biskupstwo Polowe. Zabiegi te zostały uwieńczone sukcesem. 5 lutego 1919 roku Ojciec Święty Benedykt XV powołał bp. Stanisława Galla, pomocniczego biskupa warszawskiego, na urząd biskupa polowego Wojsk Polskich.