Od dnia 1 marca 2019 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 171,41 zł.