19 lutego 2019 r. w studiu telewizyjnym TVP 3 w Lublinie odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego poświęconego Wojskom Obrony Terytorialnej pt. "Obrona Terytorialna - wczoraj, dziś, jutro". Podczas ceremonii poprzedzającej projekcję filmu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył osoby zasłużone Medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”.

 

Medalem „Pro Bono Poloniae” w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju odznaczeni zostali płk Grzegorz Kaliciak, Maria Mazurek i Leszek Wiśniewski.

 

Medalem Pro Patria w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny odznaczeni zostali Ryszard Montusiewicz i Jakub Wachnicki.

 

Prezydent Ryszard Kaczorowski widział zawsze w młodzieży, w młodym pokoleniu przyszłość. Wielokrotnie kiedy miałem zaszczyt z Nim rozmawiać mówił, że nadzieja tkwi w tym, że nastało nowe pokolenie, które nie jest skażone tak jak pokolenie wyrosłe w PRL, w czasie komunizmu, że przychodzi pokolenie urodzone w wolnej Polsce. Pokolenie wolne od zaszłości i chcące nawiązywać i zakorzenić się w przeszłości heroicznej i chwalebnej mówił Minister Kasprzyk.