4 marca br. odbyły się w Rzymie uroczyste obchody upamiętniające 40. rocznicę śmierci Kazimierza Papée - Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej (1939-1972), przedstawiciela polskiego rządu na uchodźstwie. 

 

Na uroczystości zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasadę RP przy Stolicy Apostolskiej przybył Szef Urzędu Jan Kasprzyk wraz z delegacją złożoną z przedstawicieli Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Rady ds. Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, działających przy Szefie Urzędu. 

 

Podczas pobytu w Watykanie złożono kwiaty na grobie papieża Piusa XI. Papież ten przed rozpoczęciem pontyfikatu był nuncjuszem apostolskim w Polsce w trudnych latach 1919 – 1921 m.in. podczas wojny polsko – bolszewickiej. Delegacja modliła się również przy grobie św. Jana Pawła II.

 

Na cmentarzu Prima Porta, gdzie pochowany jest Kazimierz Papée, Szef Urzędu przypomniał zasługi ambasadora. W swojej służbie ten wielki żołnierz i wielki dyplomata „przenosił serce za przeszkodę” – mimo trudności, przeszkód politycznych, historycznych realizował swoją misję „i służył Rzeczpospolitej przez 33 lata jako ambasador, ale jednocześnie jako symbol ciągłości przedwojennych lat Rzeczpospolitej Niepodległej z latami współczesnymi” – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

 

W intencji Kazimierza Papée odprawiono również mszę świętą w polskim kościele pod wezwaniem św. Stanisława, którą celebrował ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.