27 marca 2019 r. w Kinie Atlantic w ramach projektu „Kino Weterana” realizowanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, odbyła się projekcja filmu „Kurier", którego kanwę stanowią wydarzenia z życia legendarnego Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 

Jak mówi Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk przez projekt "Kino Weterana" pragniemy pokazywać, że Państwo, Weterani walk o niepodległość, to osoby, które nie tylko kiedyś walczyły o Polskę, nie tylko upamiętniają walkę o Polskę podczas wielu uroczystości, spotkań środowiskowych, ale także osoby, które chcą zobaczyć i być świadkami, jak współcześnie o historii mówią twórcy filmów.

 

Obejrzą państwo film poświęcony niezwykłemu człowiekowi i niezwykłej misji, jaka była jego udziałem. Film o Janie Nowaku Jeziorańskim, kurierze z Londynu. Państwo, którzy jesteście żywymi świadkami historii, możecie najlepiej ocenić czy to, co młodzi twórcy przedstawiają w tym filmie, jest zgodne z państwa wspomnieniami - powiedział podczas inauguracji pokazu minister Jan Józef Kasprzyk.

 

--

Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak to jeden z jego pseudonimów okupacyjnych) urodził się w 1914 r. w Berlinie. Brał udział w kampanii wrześniowej, potem zaangażował się w działalność konspiracyjną - był członkiem Związku Walki Zbrojnej i żołnierzem Armii Krajowej. Uczestniczył m.in. w Akcji "N", w ramach której kolportowano wśród Niemców antyhitlerowskie materiały propagandowe w języku niemieckim. Odbył pięć wypraw na trasie Warszawa - Londyn jako kurier komendanta głównego AK i jego łącznik z rządem polskim w Londynie. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie pozostał za granicą. Od 1948 r. pracował w Radiu BBC. 3 maja 1952 r. poprowadził pierwszą audycję Radia Wolna Europa w języku polskim. Dyrektorem sekcji polskiej RWE był przez prawie 25 lat. Następnie zamieszkał w USA, gdzie był rzecznikiem spraw polskich.