6 kwietnia 2019 roku w Sandomierzu odbyły się uroczystości wieńczące jubileuszowy XV Marsz Szlakiem Puławiaków-Powstańców Styczniowych upamiętniający insurekcję sprzed 156 laty. Uczestnicy Marszu przemierzyli 20-kilometrową trasę Słupcza-Dwikozy-Sandomierz, odwiedzając po drodze wszystkie miejsca, gdzie walczyli i pochowani są bohaterowie wydarzeń sprzed półtora wieku  – w Słupczy, na cmentarzu w Górach Wysokich oraz w Dwikozach.

 

W wydarzeniu organizowanym przez Związek Strzelecki w Sandomierzu maszerowali parlamentarzyści, radni, żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”, członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego „Grot” ze Starachowic, rekonstruktorzy z Małogoszczy, harcerze z VIII drużyny Watra z Gór Wysokich oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych Puławiaków. Serca wszystkich skradła jednak najmłodsza uczestniczka marszu, 3-letnia Lilianna.

 

Na ostatnim odcinku trasy, pod Bramą Opatowską na piechurów oczekiwali Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz burmistrz miasta Marcin Marzec. Po uroczystym powitaniu Szef UdSKiOR, władze miejskie, uczestnicy Marszu oraz mieszkańcy miasta złożyli kwiaty pod „Dębem Niepodległości”. Następnie przed Bramą Opatowską odbyła się historyczna rekonstrukcja obrony Sandomierza.

 

Po nabożeństwie w intencji „Puławiaków” odprawionym w Kościele pw. św. Józefa, na dziedzińcu Seminarium Duchownego odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której minister Jan Kasprzyk uhonorował organizatorów marszu. Medalem „Pro Bono Poloniae” odznaczeni zostali bryg. ZS Adam Bidas i Michał Jopek. Medalem „Pro Patria” uhonorowany został Adam Szmid.

 

Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przeszli trasę naszych praojców sprzed półtora wieku. Dajecie świadectwo, że Niepodległość jest w waszych sercach i winna być w sercu i umyśle każdego obywatela Rzeczypospolitej. Bardzo cieszy fakt, że młodzi ludzie, następcy pokolenia Powstańców Styczniowych, chcą kontynuować dzieło utrwalania w społeczeństwie przywiązania do wartości, jaką jest niepodległa Rzeczpospolita. Oni nie wiedzieli jak smakuje wolność. My wiemy. Pamiętajmy jednak, że niepodległość nigdy nie jest dana raz na zawsze, że każdym dniem, każdą chwilą musimy dbać o ten najcenniejszy skarb, jakim jest suwerenność państwa i narodu - powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów na zakończenie XV Marszu Szlakiem Puławiaków-Powstańców Styczniowych 1863 roku.


Jan Józef Kasprzyk, który 15 lat temu przeszedł całą trasę pierwszego w historii Marszu Szlakiem Puławiaków, otrzymał od komendanta Marszu pamiątkową odznakę honorową.