12 kwietnia 2019 r. na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się współorganizowane przez nasz Urząd obchody 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP – najstarszej polskiej organizacji kombatanckiej i jednej z najstarszych tego typu organizacji na świecie. Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległo nad obchodami jubileuszu Związku objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy.

 

Uroczystości rozpoczęły się od odegrania Hymnu RP i uroczystej zmiany Posterunku Honorowego. Następnie odczytano listy okolicznościowe od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego.

 

Dziś oddajemy hołd tym, którzy przed stu laty utworzyli Związek Inwalidów Wojennych, tym, którzy przez lata w nim działali, oddajemy hołd Wam. W Waszych osobach możemy najpiękniej zobaczyć, jak kochać Polskę i jak się dla niej poświęcić bez reszty – powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas piątkowej uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

Po przemówieniu ministra Kasprzyka odbył się Apel Pamięci, po którym przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz państwowych i miejskich oraz wojska złożyli wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

 

--

Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą organizacją kombatancką w kraju i jedną z najstarszych na świecie, powołaną 19 kwietnia 1919 r., z poparciem Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako ogólnopolski związek zrzeszający inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Od początków istnienia zrzeszał też wdowy i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych. W 1922 r. związek liczył ok. 400 tys. inwalidów i wdów wojennych; u progu II wojny światowej – 151 tys. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji, wspomagając struktury podziemnego państwa polskiego. W roku 1944 był pierwszą organizacją społeczną reaktywowaną z woli członków. Zlikwidowany w 1950 r. z inspiracji władz politycznych, został reaktywowany na wniosek członków w roku 1956. Obecnie członkowie są skupieni w wielu oddziałach i okręgach na terenie całego kraju. U progu III RP w 1989 r. organizacja liczyła ok. 73 tys. członków. Obecnie związek skupia ponad 10 tys. osób.