12 kwietnia 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce współorganizowana przez nasz Urząd uroczystość jubileuszu 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP – najstarszej polskiej organizacji kombatanckiej i jednej z najstarszych tego typu organizacji na świecie. Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

Podczas gali na Zamku Królewskim, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył w imieniu Prezydenta RP osobom zasłużonym społecznie Złote Krzyże Zasługi. Następnie minister Kasprzyk, już w swoim imieniu uhonorował Medalami Pro Bono Poloniae i Pro Patria osoby zasłużone w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju i kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

 

Pragnę z całego serca podziękować Państwu za wszystko, co uczyniliście i czynicie nie tylko dla swego środowiska, ale także dla sprawy pamięci historycznej i należytego upamiętnienia Bohaterów polskich dziejów, a tym samym na rzecz wartości najwyższej, jaką jest dobro i pomyślność naszej Ojczyzny – tymi słowami Prezes Prawa i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński zwrócił się w liście skierowanym do uczestników obchodów 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych. List odczytał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Piątkowe uroczystości jubileuszu Związku zwieńczył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego podczas którego wojskowi artyści zaśpiewali polskie historyczne pieśni wojskowe.

 

--

Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą organizacją kombatancką w kraju i jedną z najstarszych na świecie, powołaną 19 kwietnia 1919 r., z poparciem Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako ogólnopolski związek zrzeszający inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Od początków istnienia zrzeszał też wdowy i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych. W 1922 r. związek liczył ok. 400 tys. inwalidów i wdów wojennych; u progu II wojny światowej – 151 tys. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji, wspomagając struktury podziemnego państwa polskiego. W roku 1944 był pierwszą organizacją społeczną reaktywowaną z woli członków. Zlikwidowany w 1950 r. z inspiracji władz politycznych, został reaktywowany na wniosek członków w roku 1956. Obecnie członkowie są skupieni w wielu oddziałach i okręgach na terenie całego kraju. U progu III RP w 1989 r. organizacja liczyła ok. 73 tys. członków. Obecnie związek skupia ponad 10 tys. osób.