- Jesteście Strażnikami Narodowej Pamięci. Strażnikami Świętego Ognia, który płonie tu przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Strzeżmy tych symboli pamięci. Bez nich nie wychowamy następnych pokoleń – tymi słowami Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zwrócił się do żołnierzy oraz pracowników Dowództwa Garnizonu Warszawa, podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

Święto DGW jest uczczeniem wydarzeń sprzed 225 lat, kiedy to w warszawskim garnizonie okupowanym przez zaborcę ustanowiona została polska władza wojskowa.

 

- W czasie insurekcji kościuszkowskiej, ci którzy tworzyli garnizon warszawski wówczas myśleli, że utracona w końcu XVIII wieku wolność zostanie przywrócona, że nastąpi rychłe zmartwychwstanie Polski. Tak się niestety nie stało. Polska Golgota trwała jeszcze wiele lat. Jej symbolem stał się Grób Nieznanego Żołnierza – najświętsze miejsce dla każdego Polaka. Tutaj na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy tym Grobie bije serce Polski. Przy tym Grobie płonie znicz pamięci i zawsze stoi posterunek wartowniczy – kontynuował Minister Kasprzyk.

 

W czasie uroczystego apelu Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb nagrodził swoich podwładnych za wybitne osiągnięcia w służbie i pracy oraz duże zaangażowanie w realizację zadań.

 

- Dziś Dowództwo Garnizonu Warszawa to żołnierze i pracownicy niezwykle dumni z tego, jakie zadania realizują na co dzień. A są to zadania związane ze stworzeniem odpowiednich warunków do funkcjonowania stanowisk kierowania i dowodzenia, ochroną i obroną najważniejszych obiektów w stolicy, logistycznym zabezpieczeniem wszystkich komórek MON i dowództw rozlokowanych w Warszawie, a także delegowanie wojskowej asysty honorowej do uroczystości – powiedział Dowódca Stołecznego Garnizonu.

 

W tym roku, proporzec „Przodujący pododdział DGW” otrzymał 1 batalion dowodzenia 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

 

W czasie apelu Odznaką Pamiątkową Dowództwa Garnizonu Warszawa został uhonorowany Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

Uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza poprzedziła Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz złożenie kwiatów na Powązkach Wojskowych na grobach byłych dowódców Garnizonu Warszawa: gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, gen. bryg. Stefana Włudyki oraz gen. bryg. Kazimierza Bogdanowicza, a także płk. Artura Brykowskiego – oficera służącego w strukturach Dowództwa.