W 228. rocznicę uchwalenia pierwszej europejskiej i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, zwanej Konstytucją 3 Maja, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystościach na Placu Zamkowym w Warszawie oraz w Wielkiej Defiladzie „Silni w sojuszach”.

 

Na Placu Zamkowym w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojska i setek warszawiaków odśpiewany został hymn państwowy, po czym lektor odczytał preambułę do uchwalonej 3 maja 1791 roku konstytucji. Po salwach honorowych Prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie, w którym podkreślił niebagatelną rolę Polski w kształtowaniu historii Europy i świata:

 

W historii każdego narodu są takie momenty, które stanowią punkty fundamentalne, o których można powiedzieć, że ukształtowały dany naród, jego tożsamość, jego kulturę (…). Są jednak też i takie narody (…), których wydarzenia wpłynęły również na bieg historii świata, na kształtowanie się ustrojów w przestrzeni europejskiej, czyli znacznie szerszej, poza domeną danego państwa czy danego narodu. Z wielką radością i dumą mogę powiedzieć, że takim narodem jesteśmy właśnie my, Polacy. Narodem, który nie tylko tworzył własną historię i zbudował własne mentalność, tożsamość i kulturę, ale który wpłynął także w swojej historii na dzieje Europy i świata i ukształtował w jakimś sensie ten świat, który dzisiaj widzimy.

 

Następnie warszawską Wisłostradą przeszła Wielka Defilada „Silni w sojuszach”, zorganizowana z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO oraz 15. rocznicy wstąpienia Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej. Defilada rozpoczęła się od odegrania hymnów Polski, Unii Europejskiej i NATO przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego. W swoich przemówieniach Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Andrzej Duda podkreślali rangę uroczystości oraz rolę polskiej armii, służb i straży w zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom, zarówno w kraju, jak i za granicą. W defiladzie wzięło udział 2000 żołnierzy Wojska Polskiego i armii sojuszniczych, które stacjonują w Polsce w ramach struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także Policja, Straż Pożarna, Graniczna, Ochrony Kolei czy Leśna. Widzowie mogli zobaczyć wozy bojowe, czołgi, wyrzutnie rakiet, śmigłowce i samoloty.