W czwartek, 9 maja 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się V Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, w której udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Podczas spotkania, którego celem było przedstawienie najważniejszych przedsięwzięć Fundacji zrealizowanych w minionym roku, medalem „Pro Bono Poloniae” uhonorowany został jej prezes i założyciel, dr Michał Laszczkowski.

 

Zasadniczą misją Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która powstała w 2012 roku, jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jej cele realizowane są poprzez organizację prac konserwatorsko restauratorskich oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, filmowej i in.

 

Podczas Gali Szef UdSKiOR uhonorował medalem "Pro Bono Poloniae" dr. Michała Laszczkowskiego w podziękowaniu za dotychczasową pracę i poświęcenie w działaniu na rzecz ochrony zabytków, które z różnych przyczyn uległy zniszczeniu:

 

Działania Fundacji to dobry przykład, jak przywracać blask tym wszystkim miejscom, które świadczą o świetności i chwale Rzeczypospolitej. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękujemy. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu dr. Michałowi Laszczkowskiemu, dzięki którego determinacji, pracy, poświęceniu, umiejętności gromadzenia wokół siebie współpracowników i wolontariuszy podejmowanych jest tak wiele działań, które świadczą o tym, że potrafimy przywracać blask tym miejscom, tym zabytkom, które w wyniku naszego doświadczenia historycznego i zawieruchy dziejowej popadły w zniszczenie – powiedział Minister Kasprzyk, dziękując także w imieniu kombatantów:

 

Podziękowania składam również w imieniu naszych weteranów, z którymi nie tak dawno byliśmy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Idąc przez cmentarz, widzieliśmy prace restauracyjne dokonywane przez Fundację na tak wielu grobach powstańców styczniowych. W oczach naszych weteranów, często lwowiaków, widać było łzy wzruszenia. Za to bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję – za to, że dbają Państwo o pamięć o naszym wspaniałym, choć jakże trudnym doświadczeniu historycznym – zakończył.