W piątek, 10 maja 2019 r. pożegnaliśmy śp. płk. dr. inż. Mariana Kazubskiego ps. "Sęp I", Powstańca Warszawskiego, wieloletniego Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP i Wiceprzewodniczącego Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu. W Mszy św., która odprawiona została w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, oraz w uroczystościach pogrzebowych na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Gromadzimy się dziś przy urnie z prochami śp. Pana Pułkownika, aby podziękować Mu za wspaniałe życie, które było świadectwem służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Pan Pułkownik przyszedł na świat niespełna dwa lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po latach rozbiorów. Wychowany był w duchu umiłowania niepodległości. Ogromny w tym udział miał Jego Ojciec, który walczył o Wielkopolskę na przełomie 1918 i 1919 roku. Dom rodzinny ukształtował Go w ten sposób, że, kiedy trzeba było zdać kolejny egzamin z wierności Polsce, zdał go tak, jak całe Jego pokolenie, w sposób piękny i szlachetny. – powiedział Minister Kasprzyk, oddając hołd zmarłemu.

 

W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, pracownicy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojskowi, poczty sztandarowe oraz rodzina i najbliżsi Pułkownika.