We wtorek, 28 maja 2019 r. w Muzeum Wojska Polskiego Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował orderami i odznaczeniami państwowymi Weteranów walk o Niepodległość RP, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby zasłużone w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich. Najbardziej wyjątkowym momentem uroczystości było przekazanie przez Ministra Kasprzyka rodzinom dwóch bohaterskich żołnierzy najwyższych polskich odznaczeń wojennych, w tym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 

Uroczystość rozpoczęła się od przekazania Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Walecznych potomkowi śp. Zygmunta Ostrowskiego, podchorążego w 2. batalionie 1. Brygady Strzelców Karpackich 3. Dywizji Strzelców Karpackich, odznaczonego w lipcu i sierpniu 1944 r. za osobiste męstwo w czasie walk 2. Korpusu Polskiego we Włoszech, a także Krzyża Walecznych córce śp. Jana Szulczewskiego, żołnierza 73. pułku piechoty 23. Dywizji Piechoty, uhonorowanego tym odznaczeniem za męstwo w czasie wojny polsko-bolszewickiej w lipcu 1921 r.

 

Następnie, na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za działalność na rzecz środowisk kombatanckich został odznaczony kpt. Wacław Szlaga, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Obwodzie Błonie od czerwca 1941 r. do grudnia 1944 r. Natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz upamiętniania historii Polski Minister Kasprzyk udekorował w imieniu Prezydenta RP pana Janusza Nowaka.

 

Wśród odznaczonych medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę, z okazji Stulecia Odzyskanej Niepodległości przez Polskę znalazło się dwadzieścia osób zasłużonych dla niepodległości kraju, m.in. sędzia Bogusław Nizieński, weteran AK i członek Kapituły Orderu Orła Białego. Z kolei okolicznościowymi Medalami Pamiątkowymi Stulecia Odzyskania Niepodległości uhonorowanych zostało przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusza Morawieckiego, jedenastu członków Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, działającej przy Szefie Urzędu, a także dwunastu członków Rady do Spraw Działaczy Opozycji oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

 

Pokolenia wcześniejsze kształtują te, które przychodzą później. Umiłowanie wolności, przenoszone z pokolenia na pokolenie, było udziałem tych, którzy walczyli w 1939 r., walczyli w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, walczyli jako Żołnierze Niezłomni i przekazali tę wartość tym, którzy jako ostatnie pokolenie przywrócili Polsce suwerenność, czyli pokoleniu Solidarności – powiedział Minister Kasprzyk podczas uroczystości, dziękując tym z obecnych, którzy poświęcili się dla walki o wolność Ojczyzny. – Jako przedstawiciel pokolenia, które buduje nową Polskę, chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować i schylić nisko czoło w imieniu moich rówieśników za to, że dzięki Wam jesteśmy wolni. Te odznaczenia i medale to wyraz wdzięczności państwa polskiego za to, że potrafiliście uwierzyć w to, co wydawało się niemożliwe – uwierzyliście, że zwyciężymy i dzięki Wam Polska wygrała – zakończył Szef UdSKiOR.