W piątek, 31 maja br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystości rozpoczynającej XXXIV Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, która odbyła się na zamku w Pułtusku – w Domu Polonii.

 

Zjazd zainaugurowała oddana z XVII-wiecznych armat salwa honorowa na cześć Kombatantów i gości, po której wspólnie odśpiewano Hymn Łagierników. Następnie minutą ciszy i zapaleniem znicza pamięci uczczono pamięć żołnierzy Armii Krajowej, którzy zmarli w minionym roku. Specjalne listy do uczestników uroczystości skierowali prezydent RP Andrzej Duda, pod którego patronatem honorowym odbyło się wydarzenie, premier RP Mateusz Morawiecki, którego przesłanie odczytała wicemarszałek Senatu Maria Koc, marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

 

W trakcie zjazdu działacze Stowarzyszenia wspólnie z prezesem Arturem Kondratem przedstawili swój dotychczasowy dorobek oraz zrealizowane od ostatniego zjazdu projekty naukowe i edukacyjne. Jak powiedział Kondrat, ważnym uczestnikiem organizowanych przez Stowarzyszenie uroczystości są młodzi ludzie zamieszkujący tereny dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej: – Dla naszego Stowarzyszenia bardzo ważne jest kontynuowanie tradycji patriotycznych postaw naszych Weteranów, dlatego też na nasze uroczystości zapraszamy młodzież z Kresów Wschodnich.

 

Decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka do stopnia podpułkownika została mianowana mjr Stanisława Kociełowicz, zaś do stopnia majora – kpt. Franciszek Chrostowski. Medalami „Pro Patria” i „Pro Bono Poloniae” Szef UdSKiOR uhonorował osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, w tym prezesa Artura Kondrata, a także osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem, zasłużone w działalności edukacyjnej i społeczno-patriotycznej, w szczególności na rzecz Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.

 

To kolejna okazja, aby podziękować naszym czcigodnym Kombatantom za to, ze nigdy nie stracili wiary w Polskę. My, młodsze pokolenie, staramy się o tym pamiętać każdego dnia i staramy się wypełniać Wasz testament – powiedział podczas uroczystości Minister Kasprzyk. – Gdyby nie Wasza wiara w to, że Polska będzie wolna, nie żylibyśmy dziś w wolnej Rzeczypospolitej. Gdybyście utracili miłość do Ojczyzny, nas by dzisiaj nie było – dodał.

 

Szczególnym momentem uroczystości było uhonorowanie Złotym Kresowym Krzyżem Pamięci Szefa Urzędu w podziękowaniu za zasługi na rzecz Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Celem Stowarzyszenia, które zostało założone jeszcze w czasach PRL, jest nie tylko utrzymywanie więzi braterskiej między żołnierzami AK – łagiernikami żyjącymi na całym świecie (najwięcej w Polsce i na Kresach Rzeczypospolitej w granicach z 1939 r.), ale także udzielanie różnorakiej pomocy żołnierzom AK i ich rodzinom, przekazywanie wiedzy historycznej potomnym o bohaterskich czynach żołnierzy AK poprzez działalność publicystyczną, a także opiekowanie się miejscami pamięci narodowej – cmentarzami poległych i pomordowanych, pomnikami dowódców AK, uczestniczenie w uroczystościach pamięci narodowej.