- Tu na Wykusie, w tych lasach zawsze byliśmy wolni. Jesteśmy wolni. W tym miejscu łączy się historia z teraźniejszością i przyszłością. Są wśród nas cienie naszych przodków – tymi słowami zwrócił się Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk do uczestników uroczystości poświęconej pamięci płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt” w dniu 15 czerwca br.

 

Coroczne uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej, po której miało miejsce wręczenie zasłużonym funkcjonariuszom Policyjnych Honorowych Odznak Zasługi im. „Ponurego”. Następnie Minister Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalem „Pro Bono Poloniae” oraz medalami „Pro Patria” osoby i instytucje zasłużone w utrwalaniu pamięci o Bohaterach Walk o Niepodległość Ojczyzny:

 

- Przetrwamy jako naród, jeżeli łańcuch pokoleń nigdy nie będzie przerwany. Przed chwilą miałem honor i zaszczyt uhonorować przedstawicieli różnych środowisk, różnych formacji medalem „Pro Patria”, w którego nazwie jest istota tego co łączy wszystkich zebranych na tych dzisiejszych uroczystościach. „Dla Ojczyzny – Pro Patria”, czy w Wojsku Polskim, czy w Policji, Służbie Leśnej, czy w Harcerstwie, Szkołach, czy Urzędach sprawowanych te słowa powinny być najświętsze. Powinno być dewizą, za którą można poświęcić wszystko – powiedział Szef UdSKiOR.

 

Uroczystości zakończyło odczytanie Apelu Pamięci oraz złożenie kwiatów przy Kapliczce upamiętniającej Partyzantów.

 

Polana Wykus znajduje się w Sieradowickim Parku Krajobrazowym. Już podczas Powstania Styczniowego znajdowały tam schronienie odziały polskie. W 1943 roku zorganizowano na wzniesieniu bazę wypadową dla oddziałów Jana Piwnika „Ponurego”. W miejscu, gdzie obozował „Ponury” i jego żołnierze znajduje się kapliczka z obrazem Matki Bożej z Wykusu.