W piątek, 14 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala z okazji Jubileuszu 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej. W jubileuszu Biblioteki wziął udział Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk, który w swoim wystąpieniu wspominał Ojca naszej niepodległości - Józef Piłsudski wielokrotnie wyrażał, iż oprócz czynu potrzebna jest myśl. Dlatego też już w czerwcu 1919 roku, kiedy trwała wojna z bolszewikami podjęta została decyzja o stworzeniu ośrodka myśli. Takim ośrodkiem bowiem była, jest i będzie Centralna Biblioteka Wojskowa.

 

Miejsce jubileuszu wybrano nieprzypadkowo bowiem jak podkreślił Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński  na wstępie swego wystąpienia powitalnego - To właśnie tu była pierwsza siedziba Centralnej Biblioteki Wojskowej, utworzonej w czerwcu 1919 roku. Powołanie Biblioteki było świadectwem przezorności władz wojskowych, które doceniały zarówno wartość nowoczesnego uzbrojenia, jak i niezbędnego zaplecza intelektualnego armii.


Dyrektor Jan Tarczyński przypomniał również słowa św. Jana Pawła II  - Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego”. Dyrektor podziękował także za troskę i dbałość o skarbnicę piśmiennictwa polskiej armii, wszystkim pracownikom Centralnej Biblioteki Wojskowej a przyjaciołom Głównej Książnicy Wojska Polskiego za  życzliwość i wsparcie.

 

Głos podczas piątkowej uroczystości zabrali również Sławomir Siwek, Łukasz Kudlicki oraz prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, którzy odczytali listy okolicznościowe przesłane przez marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz prezesa IPN dr. Jarasoława Szarka.

 

Następnie wystąpienie okolicznościowe wygłosił dr Tomasz Makowski, Dyrektor najważniejszej biblioteki w Polsce - Biblioteki Narodowej. Dr T. Makowski, który podkreślał znaczenie CBW dla rozwoju piśmiennictwa wojskowego w Polsce.


Kolejnym punktem gali było odznaczenie Medalem Pamiątkowym Centralnej Biblioteki Wojskowej osób zasłużonych dla Biblioteki. Część oficjalną spotkania zakończyło wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej Wiesława Włodka, który dokonał uroczystej prezentacji okolicznościowej kartki pocztowej wydanej z okazji 100-lecia Biblioteki.

 

Galę uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod batutą mjr. Pawła Joksa. Zaprzyjaźnionej instytucji życzymy 200 lat!