W dniach 5-6 sierpnia 2019 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na krakowskim Wawelu i wziął udział w uroczystościach w Michałowicach inaugurujących LIV (39. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, która 105 lat temu ruszyła w bój o wolność naszej Ojczyzny.

 

W poniedziałek uczestnicy Marszu modlili się w Katedrze Wawelskiej w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania repliki sztandaru I Kompanii Kadrowej ufundowanej przez UdSKiOR. Ojcem Chrzestnym sztandaru został minister Kasprzyk, który jest jednocześnie Honorowym Komendantem „Kadrówki”. Następnie Szef Urzędu wraz z uczestnikami tegorocznego Marszu uczcili pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego – twórcy i pierwszego dowódcy „Kadrówki” oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego spoczywających w sarkofagach w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Po złożeniu kwiatów przy Krzyżu Katyńskim uczestnicy Marszu udali się na Mały Rynek, gdzie wieczorem odbyła się tradycyjna lekcja śpiewania piosenek legionowych. Dzień zakończył uroczysty apel przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na ul. Garncarskiej 26, podczas którego Szef UdSKiOR wręczył osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz środowiska „Kadrówki” i piłsudczyków medale „Pro Patria” oraz „Pro Bono Poloniae”.

 

– Musimy dokończyć dzieło tych, którzy 105 lat temu ruszyli bić się o wolną Polskę. Aby Polska już nigdy nie została wymazana z mapy Europy i świata, aby była silnym państwem, aby przywrócony został etos służby wspólnocie i Rzeczpospolitej – powiedział minister Kasprzyk podczas wieczornego apelu, dziękując tym, którzy kultywują tradycję marszu zapoczątkowaną w 1922 roku, nawiązującą do szlaku wojennego I Kompanii Kadrowej Marszałka Józefa Piłsudskiego w pierwszym roku Wielkiej Wojny.

 

We wtorek – w dniu 105. rocznicy wymarszu strzelców w stronę Królestwa w celu wywołania powstania antyrosyjskiego – wczesnym rankiem odbył się uroczysty apel, po którym wyruszającą z krakowskich Oleandrów kolumnę marszową żegnał minister Kasprzyk.

 

– Najważniejszym celem wymarszu I Kompanii Kadrowej było obudzenie sumień Polaków. „Kadrówka” miała pokazać, że warto poświęcić swoje zdrowie i życie, aby obudzić naród. Ten cel stoi współcześnie przed każdym z nas – jest nim budzenie sumień Polaków, aby Polska była państwem ludzi wierzących w to, że niepodległość jest najcenniejsza i najważniejsza. Przed Wami, spadkobiercy I Kompanii Kadrowej, stoi zadanie obudzenia sumień Waszych rówieśników, aby mieli świadomość, że nie żyją tylko dla siebie, ale dla wspólnoty, którą nazywamy Ojczyzną – zaapelował Jan Józef Kasprzyk do uczestników Marszu, dodając: – Jeżeli można mówić o jakimś wydarzeniu, które ma charakter sztafety pokoleń, to Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej jest tego najlepszym przykładem. W Waszych umysłach i sercach tkwi ta sama wiara w Polskę, która tkwiła w sumieniach i sercach tych sprzed 105 lat.

 

Następnie uczestnicy „Kadrówki” pomaszerowali do Michałowic, gdzie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy obelisku upamiętniającym obalenie słupów granicznych byłych państw zaborczych przez Legionistów I Kompanii Kadrowej oraz spotkanie w dworku Lorenzów, gdzie Szef Urzędu wręczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe członkom Stowarzyszenia Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego.

 

O świcie 6 sierpnia 1914 roku, w celu wywołania w Królestwie antyrosyjskiego powstania, pod wodzą Józefa Piłsudskiego wyruszyła „budzić Polskę do zmartwychwstania” I Kompania Kadrowa. Składała się ona z członków Związku Strzeleckiego oraz Polskich Drużyn Strzeleckich, w których do wybuchu Wielkiej Wojny przeszkolono ponad 7 tys. osób. Strzelcy 12 sierpnia doszli do Kielc. 16 sierpnia powołano Legiony Polskie, które w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W 1921 roku Komendant Krakowskiego Okręgu Związku Strzeleckiego (ZS) kpt. Wacław Denhoff-Czarnocki zaproponował, aby ósmą rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej – jednocześnie święto Związku (6 sierpnia) – uczcić szczególnie uroczyście. Pomysł marszu został zrealizowany po raz pierwszy w 1922 r. Z powojenną przerwą do 1981 r., tradycja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej trwa dziś.