9 sierpnia br., po czterech dniach marszu, „Kadrówka” zatrzymała się w Jędrzejowie – ważnym przystanku na trasie Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

 

Wkraczających do miasta uczestników LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej powitali szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, honorowy komendant Marszu Jan Józef Kasprzyk oraz wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Następnie wspólnie odsłonięto tablicę umieszczoną na budynku Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, upamiętniającą uczestników „Kadrówki” z 1984 roku, aresztowanych na tym odcinku marszu przez służby bezpieczeństwa PRL. Oddziały ZOMO, UB i MO osadziły wtedy aresztantów w siedzibie znajdującej się tu wówczas komendy milicji, mając nadzieję na zatrzymanie ich marszu ku Niepodległości. Wśród odsłaniających tablicę znaleźli się „Kadrówkowicze”, którzy 35 lat temu doświadczyli komunistycznych represji.

 

Do tych wydarzeń nawiązał Jan Józef Kasprzyk w przemówieniu wygłoszonym podczas Apelu wieczornego na placu Kościuszki w Jędrzejowie:

 

- Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej w latach 80-tych pełnił tę samą rolę, jaką Józef Piłsudski powierzył garstce swoich Strzelców w 1914 r. Wy, uczestnicy tamtych Marszów budziliście sumienia i była Was garstka. Budziliście sumienia nawet w 1982 r., kiedy podczas stanu wojennego wydawało się, że Marsz w jakiejkolwiek formie się nie odbędzie, a się odbył. I budziliście sumienia w roku 1984, kiedy komunistyczne służby bezpieczeństwa aresztowały Was tutaj, w Jędrzejowie, przetrzymywały, potem skazywały na wysokie kolegia, wielu z Was traciło pracę – za to że byliście wierni Niepodległości, budziliście sumienia tak samo jak ci z 1914 roku i wybudzaliście Naród.

 

Szef Urzędu zwrócił się również z apelem do wszystkich uczestników tegorocznego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej:

 

- To jest rola współczesnej „Kadrówki” – budzić sumienia po powrotach do domów, tam gdzie pracujecie, służycie i przywracacie to, co najcenniejsze: wiarę w Niepodległą! Wiarę w to, że jesteśmy wspólnotą, że tak jak w roku 1914, w latach 80-tych, jesteśmy w stanie stanąć razem w jednym szeregu, kiedy słyszymy słowa „Niepodległa, Najjaśniejsza Rzeczpospolita!".

 

Uroczystości w Jędrzejowie zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów pod tablicą w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu i Jego podkomendnym, umieszoną na budynku, w którym stacjonował niegdyś Komendant Piłsudski, a obecnie mieści się Państwowe Muzeum im. Przypkowskich. Kwiaty złożyli m.in. minister Jan Józef Kasprzyk, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, starosta jędrzejowski Paweł Faryna, a także delegacje uczestników tegorocznego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej oraz pamiętnej „Kadrówki” z 1984 roku.    

 

Po noclegu w Jędrzejowie nastąpi wymarsz do miejscowości Choiny nad Nidą, by poprzez Chęciny i Szewce dotrzeć 12 sierpnia do Kielc.

 

O świcie 6 sierpnia 1914 roku, w celu wywołania w Królestwie antyrosyjskiego powstania, pod wodzą Józefa Piłsudskiego wyruszyła „budzić Polskę do zmartwychwstania” I Kompania Kadrowa. Składała się ona z członków Związku Strzeleckiego oraz Polskich Drużyn Strzeleckich, w których do wybuchu Wielkiej Wojny przeszkolono ponad 7 tys. osób.

 

 

Strzelcy Józefa Piłsudskiego wyruszyli z Krakowa na ziemie zaboru rosyjskiego 6 sierpnia 1914 r. 12 sierpnia doszli do Kielc. Był to pierwszy od czasów Powstania Listopadowego wymarsz wojska w polskich mundurach. Wydarzenie to miało duże znaczenie społeczne i polityczne jako wyraz woli walki o niepodległą Polskę. 16 sierpnia powołano Legiony Polskie, które w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W 1921 roku Komendant Krakowskiego Okręgu Związku Strzeleckiego (ZS) kpt. Wacław Denhoff-Czarnocki zaproponował, aby ósmą rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej – jednocześnie święto Związku (6 sierpnia) – uczcić szczególnie uroczyście. Pomysł marszu został zrealizowany po raz pierwszy w 1922 r. Z powojenną przerwą do 1981 r., tradycja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej trwa do dziś.