W poniedziałkowe popołudnie do Kielc dotarło kilkuset uczestników LIV Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, którzy, wyruszając pieszo z krakowskich Oleandrów, pokonali w ostatnich dniach 120-kilometrową trasę, by uczcić 105. rocznicę przemarszu oddziału utworzonego przez Józefa Piłsudskiego, stanowiącego zalążek odradzającego się Wojska Polskiego.

 

W marszu wzięli udział m. in. członkowie organizacji strzeleckich, harcerze, żołnierze oddziałów Wojska Polskiego i członkowie Związku Piłsudczyków. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych na czele z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów Janem Józefem Kasprzykiem, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciechem Kolarskim i prezydentem Kielc Bogdanem Wentą złożyli kwiaty przy pomniku Czwórki Legionowej.

 

W tym miejscu minister Kolarski odczytał list głowy państwa, skierowany do uczestników i organizatorów Marszu, objętego Narodowym Patronatem Prezydenta RP. Jestem przekonany, że jak z tamtego niewielkiego oddziału zalążka Legionów Polskich zrodziła się niepodległą Polska, tak osoby biorące udział w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, przekażą dalej ideały, które bliskie były żołnierzom marszałka Józefa Piłsudskiego – napisał Andrzej Duda.

 

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jedną z najważniejszych wartości stanowi odwaga, nie tylko odwaga, jaką może wykazać się żołnierz na polu bitwy, ale przede wszystkim odwaga myślenia o Polsce w perspektywie jej przyszłości, odwaga wcielenia w czyn tego, co z pozoru może się wydawać trudne, a czasami wręcz niemożliwe.

 

Najważniejsza część uroczystości wieńczących marsz odbyła się na Placu Wolności przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie honorowy komendant marszu Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria” osoby zasłużone na rzecz „Kadrówki”.

 

Wy strzeżecie idei niepodległościowej, w której mieści się przede wszystkim etos bezinteresownej służby najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I za to każdy z nas jest wam bardzo wdzięczny. Dziękujmy za to, że co roku wznosicie ten żywy pomnik, poświęcony żołnierzom roku 1914 dziękował podtrzymującym tradycję marszu I Kompanii Kadrowej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Podczas uroczystości minister Wojciech Kolarski uhonorował także osoby zasłużone Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, nadanymi przez prezydenta RP. Kadrówkowiczom - m.in. trzem osobom, które brały udział w marszu 25 razy wręczono również odznaki i nagrody.

 

Po defiladzie uczestnicy Marszu udali się pod dawny Pałac Biskupów Krakowskich, gdzie w 1914 r. stacjonował Józef Piłsudski ze swoim sztabem. Tu, po Apelu Poległych, marsz rozwiązano.