Centralna Biblioteka Wojskowa obchodzi w tym roku stulecie swego istnienia. Z tej okazji 10 września br. odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Najcenniejsze, najciekawsze, najpiękniejsze. Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej”, nad którą patronat honorowy objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

 

Wśród gości przybyłych na multimedialną prezentację ekspozycji, którą do 30 września br. będzie można zwiedzać w Galerii Plenerowej w Łazienkach Królewskich byli m.in. wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych, duchowieństwa, kombatanci i młodzież szkolna. Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja prof. dr hab. Grzegorza Nowika pt. „Skarby utracone. Centralna Biblioteka Wojskowa w latach 1939-1945”.

 

100 lat temu kiedy powstawała decyzją Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego książnica wojskowa Polska znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji i wewnętrznej i zewnętrznej. Odbudowywano byt państwowy po blisko półtora wiekowej niewoli ale jednocześnie Polska musiała mierzyć się z niezwykle trudnym zadaniem jakim było wytyczenie jej granic. Trwało pierwsze powstanie śląskie, dopiero co zakończyło się powstanie wielkopolskie, wykuwała się Rzeczpospolita na wschodzie, gdzie prowadziliśmy wojnę z bolszewikami. Wydawać by się mogło, że w tak trudnym położeniu w jakim znalazła się wtedy Polska, nie czas i nie miejsce na tworzenie instytucji, które powinny rozwijać się i trwać dopiero wtedy, kiedy okrzepnie państwo. A jednak był w tym głęboki sens. Utworzenie biblioteki wojskowej miało sens wynikający też z faktu, że nie można stworzyć nowoczesnego i silnego państwa, nawet jeśli prowadzi ono wojnę na wszystkich frontach, bez stworzenia instytucji, która będzie kuźnią myśli powiedział Szef UdSKiOR.

 

100 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej skupia jak w soczewce 100 lat naszej trudnej historii XX wieku dodał Jan Kasprzyk

 

Podczas wtorkowej uroczystości odbyły się również ceremonie wręczenia Medali „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”, Srebrnych Medali za Zasługi dla Obronności Kraju oraz okolicznościowych Medali 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej.

 

Szef UdSKiOR uhonorował Medalem „Pro Bono Poloniae” szefa Służby Wywiadu Wojskowego generała brygady Andrzeja Kowalskiego w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju. Medalem „Pro Patria” uhonorowani zostali zasłużeni pracownicy głównej książnicy resortu obrony narodowej i osoby z nią współpracujące: Anetę Domagałę-Ruść, Marcina Figata, dr. Adama Gałkowskiego, Elżbietę Kopczyńską, Marka Kurę, Małgorzatę Elżbietą Majewską, Krzysztofa Michałowskiego, Anitę Nowińską, Andrzeja Olszewskiego, ks. kanonika Krzysztofa Stefana Ostojskiego, Agnieszkę Werens, Jarosława Węglarka.

 

We wtorkowe popołudnie miała miejsce także uroczystość wmurowania tablicy upamiętniającej stulecie Biblioteki i złożenie „kapsuły czasu” - łuski pocisku artyleryjskiego 152 mm, w której zamknięto przedmioty symbolizujące syntezę działalności biblioteki i dokument z przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Napis na kapsule wskazuje by otworzyć ją po upływie kolejnych 100 lat, 10 września 2119 roku.